Joi, 25 IULIE 2024

Curtea Domneasca de Arges-capitala a turismului romanesc

» COMUNICATE DE PRESA

 

Proiectul „Curtea Domnescă de Argeş – capitală a turismului românesc”, s-a desfășurat pe parcursul unui an (02.09.2010-01.09.2011) și a fost implementat de Primăria Municipiului Curtea de Argeș și finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specific. 
Valoarea totala a proiectului: 786.775,54 lei
Perioada de implementare: 02.09.2010-01.09.2011
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea turismului prin promovarea produselor turistice autohtone şi valorificarea resurselor turistice existente în vederea creşterii gradului de atractivitate al României, ca destinaţie turistică şi creării premiselor dezvoltării economico-sociale echilibrate.
Obiectivele specifice sunt :
1        Promovarea la nivel naţional şi internaţional a potenţialului turistic al Municipiului Curtea de Argeş, prin valorificarea produselor turistice locale, respectiv Biserica Domnească, Muzeul Municipal Curtea de Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul de etnografie Casa Norocea, Mânăstirea Curtea de Argeş, Parcul Fântâna lui Manole, în vederea transformării acestei unităţi administrativ-teritoriale într-o destinaţie de excelenţă ce oferă servicii turistice similare celor din statele membre ale Uniunii Europene dar care poartă amprenta culturii şi civilizaţiei autohtone, în contextul iniţierii la nivel comunitar a unei strategii ce vizează asigurarea unei mai bune vizibilităţi a destinaţiilor turistice din Europa;
2         Dezvoltarea brand-ului ``Curtea domnească de Argeş - capitală a turismului românesc`` printr-o campanie de promovare activă şi instituirea parteneriatului public - privat (autoritatea administraţiei publice locale, cetăţenii, instituţii şi mediul de afaceri) utilizând mijloace moderne, rapide şi eficiente de promovare, bazate pe TIC (portaluri, prezentări virtuale, campanii de mail-ing, newsletter, expoziţie virtuală a produselor turistice promovate, hărţi digitale ale circuitelor turisice, interoperabilitatea cu sisteme de rezervare on-line);
3      Creşterea contribuţiei sectorului turismului  la dezvoltarea economico-socială durabilă a municipiului Curtea de Argeş, prin valorificarea resurselor turistice şi a patrimoniului natural, istoric si cultural autohton.
Cele sase produse turistice promovate prin proiect: Biserica Domnească, Muzeul Municipal “Curtea de Argeş”, Biserica Sân Nicoară, Muzeul de etnografie “Casa Norocea”, Mănăstirea “Curtea de Argeş”, Parcul “Fântâna lui Manole au crescut gradul de promovare și cunoaștere a si a celorlalte obiectivelor turistice din Municipiul Curtea de Argeș si a transformat   municipiului nostru într-o destinație atractivă pentru turismul de tip ecumenic, itinerant cu valențe culturale, ecoturism si  agrement.
Prin participarea la cele 2 târguri de turism s-a realizat promovarea celor 6 produse turistice locale: Biserica Domnească, Muzeul Municipal “Curtea de Argeş”, Biserica Sân Nicoară, Muzeul de etnografie “Casa Norocea”, Mănăstirea “Curtea de Argeş”, Parcul “Fântâna lui Manole” și a traseului către Cetatea Poenari și lacurile Vidraru și Bâlea.
Prin derularea expoziției “Curtea Domnească de Argeș – capitală a turismului românesc”, care a inclus manifestări de artă și tradiție autohtonă, s-a dezvoltat brand-ul turistic local care contribuie la dezvoltarea durabilă a orașului.
În cadrul proiectului s-au promovat cele mai importante monumente cultural-istorice din oraș prin intermediul unor instrumente de comunicare complexă, precum un website turistic cu hartă interactivă și descriere în detaliu a obiectivelor, a traseelor turistice ce au condus spre o creștere considerabilă a numărului de vizitatori față de anul precedent.
Prin campaniile de promovare avute la nivel local și național ce au inclus campania media, campania publicitară și evenimente s-a asigurat informarea publică și vizibilitatea proiectului, a obiectivelor și rezultatelor acestuia.
Prin proiect s-au realizat urmatoarele materiale promoționale: broșuri bilingve 2500(buc.), dvd-uri 1000(buc.), hărți turistice 1500(buc.), ghiduri turistice 3000(buc.), pliante promovare produse 8000(buc.), pliante promovare proiect 1000(buc.), mape 2000(buc.), afișe promovare produse 65(buc.), afișe promovare proiect 150(buc.), pixuri 3000(buc.), minicalendare 3000(buc.), brelocuri 3000(buc.), machete miniaturale 3000(buc.), rollup-uri 5(buc.), bannere 8(buc.).
In cadrul proiectului a fost organizata expoziţia “Curtea Domneasca de Arges- capitala a turismului romanesc”  ce a pus în lumină obiectivele turistice locale, tradiţiile, obiceiurile, meşteşugurile, arta culinară, portul popular. august. Pe durata expoziţiei au avut  loc mai multe evenimente cultural - artistice: Festivalul Internaţional de Folclor ``Carpaţi``, concertul de muzică religioasă clasică “Corul Orfeu”, atelierele  de lucru cu meşteri populari olari.
Proiectul “Curtea Domnească de Argeș – capitală a turismului românesc”, și-a atins indicatorii propuși, prin instrumentele complexe folosite de promovare turistică, astfel: s-a dezvoltat un brand turistic local, s-au promovat 6 produse turistice, s-a lansat și promovat un traseu turistic, s-a creat o bază de date pentru promovarea produselor turistice, s-a realizat un portal, s-au trimis 10 newslettere, s-a organizat o expoziție în cadrul careia au fost prezenți 20 de expozanți, s-a participat la 2 târguri de turism, a crescut considerabil numărul de turiști, gradul de accesibilitate al turiștilor la informații și gradul de ocupare a structurilor turistice.
 

Primaria Municipiului Curtea de Arges a organizat in perioada 21-26 august 2014 expozitia: "Curtea domnească de Argeș - capitală a turismului românesc". Expozitia s-a desfasurat în faţa Bisericii domnești din municipiul Curtea de Argeș, str. Negru Vodă. In cadrul expozitiei s-au desfasurat ateliere de lucru unde turiştii/vizitatorii au vazut cum se realizeaza produse artizanale tradiţionale (vase din lut si obiecte realizate manual din lut si materiale textile) alături de meşterii autohtoni. Au vizitat expozitia cca. 300 de turisti.

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș impreuna cu Centrul de Cultura și Arte George Topârceanu a organizat in data de 14 august 2015 Festivalul international de folclor ”Carpați”. In aceeasi zi a avut loc si o Conferinta de presa in care au fost prezentate obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului precum si produsele turistice promovate prin proiect.

In perioada 13-16 august 2015 Primaria Municipiului Curtea de Arges a organizat expozitia: Curtea Domnească de Argeş - capitală a turismului românesc".
Expozitia s-a desfasurat pe B-dul Basarabilor. In cadrul expozitiei au fost prezentate produse artizanale traditionale (vase din lut si obiecte realizate manual din lut, lemn si materiale textile).
Au vizitat expozitia cca. 3.000 de turisti.
 
Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș impreuna cu Centrul de Cultura și Arte George Topârceanu a organizat in data de 14 august 2016 Festivalul international de folclor ”Carpați”. In aceeasi zi a avut loc si o Conferinta de presa in care au fost prezentate obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului precum si produsele turistice promovate prin proiect.
 
Primaria Municipiului Curtea de Argeş a organizat în perioada 02-04 august 2016 expoziţia “Curtea domnească de Argeș – capitală a turismului românesc”. Expoziţia s-a desfasurat în faţa Bisericii Domnești din municipiul Curtea de Argeș, str. Negru Vodă. În cadrul expoziţiei s-au desfaşurat ateliere de lucru, unde turiştii/vizitatorii au avut ocazia să vadă cum se realizeaza obiecte din lut sau alte produse tradiţionale, specifice zonei.
Artistul plastic Duţă Traian a prezentat schiţe cu lucrari ce au fost modelate şi transpuse în lemn (Portretul lui Isus Cristos) dar a realizat si obiecte ceramice din lut ce au fost ridicate la mână (panouri  decorative şi obiecte utilitare).
 
Au fost modelate în lut figuri umane şi a fost realizat bustul unei femei de către studentul Bogdan Şogan.
Doamna Matache Iuliana a decorat minicufere din lemn şi obiecte din sticlă cu diferite materiale textile. De asemenea, a expus câteva costume traditionale din zona noastră. Au vizitat expozitia cca. 350 de turisti.

 

www.inforegio.ro

 

- Acest site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.

- Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.