Joi, 25 IULIE 2024

Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de Arges

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

 

Titlul proiectului: Dezvoltarea transportului public în Municipiul Curtea de Argeș – cod SMIS 130760

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea transportului public în municipiul Curtea de Argeș si reducerea emisiilor GES prin îmbunatațirea condițiilor de deplasare, creșterea mobilitătii cetatenilor prin modernizarea sistemului de transport public local, respectiv prin creșterea siguranței și confortului participanților la trafic.

Obiectivele specifice ale proiectului :

1. Realizare garaj/autobază, inclusiv infrastructura tehnică aferentă;

2. Modernizarea transportului în comun prin achiziționarea de autobuze electrice ( 14 buc. );

3. Construirea/amenajarea/modernizarea stațiilor de transport public;

4. Construirea stațiilor de alimentare a autobuzelor electrice;

5. Modernizarea transportului în comun prin implementarea unui sistem de management informatizat;

6. Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete de călători;

7. Reabilitare stradă Lt. Pavelescu – cele două tronsoane care asigura accesul spre garaj/autobază.

 Rezultatele  asteptate generale :

 1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de sera ( tone echivalent CO2/an ):

  - Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului/anul de bază:    2019 :                    0.000

  - Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării  proiectului: 2023 :                    1.091

  - Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 2027:     1.272

2. Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse ( nr.pasageri):

 -  Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază):   2019 :                   0.000

 -  Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării  proiectului:  2023 :                   1.331

-   Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 2027 :    2.665

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului :

1. Troleibuze/autobuze achiziționate (nr.) :

-   Valoare la începutul implementării proiectului :               0

-   Valoare estimată la finalul implementării proiectului :  14

2. Stații de reîncarcare electrică achiziționate /instalate/construite pentru autobuzele alimentate electric( nr.):

-   Valoare la începutul implementării proiectului :                 0

-   Valoare estimată la finalul implementării proiectului :    18

3. Depouri/autobaze pentru transportul public urban construite/modernizate/reabilitate/extinse ( nr.):

-   Valoare la începutul implementării proiectului :               0

-   Valoare estimată la finalul implementării proiectului :    1

4. Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate ( nr.):

-   Valoare la începutul implementării proiectului :                   0

-   Valoare estimată la finalul implementării proiectului :      52

5. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse ( nr.) :

-   Valoare la începutul implementării proiectului :                 0

-   Valoare estimată la finalul implementării proiectului :      1

6. Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/ extinse ( nr.), dupa caz :

  - Valoare la începutul implementării proiectului :                 0

  - Valoare estimată la finalul implementării proiectului :      1

7. Lungime infrastructură rutieră ( cu statut de stradă urbană) utilizată prioritar de transportul public de călători în

vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport reabilitată ( km)

- Valoare la începutul implementării proiectului :                0.000

- Valoare estimată la finalul implementării proiectului :     0.464

8. Aliniamente de arbori si arbuști plantați ( nr.):

 - Valoare la începutul implementării proiectului :                  0

 - Valoare estimată la finalul implementării proiectului :     58

 

Data de începere proiect :                                04.07.2019

Perioada de implementare a proiectului :    04.07.2019 – 31.12.2023

Valoarea totala a proiectului:             47.028.577,51 lei, din care :

  • Contributia UE( FEDR) :          37.345.253,38 lei
  • Contributia Buget National:     5.711.627,01 lei
  • Contributia Beneficiarului :         938.211,84 lei

*Taxa pe valoarea adaugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziția mijloacelor de transport public – 3.033.485,28 lei – va fi suportată de la Bugetul de stat , in conformitate cu legislația in vigoare ( OUG 40/2015 cu modificările si completările ulterioare, art.9,lit.o )

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

precum si Programul Operational 2014-2020 www.inforegio.ro

si pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro