Joi, 25 IULIE 2024

Documente pentru eliberare Certificat de urbanism

Informații utile

Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizică sau juridică interesată să primească de la autoritatea Administraţiei publice competente informaţii cu privire la un imobil, teren şi/sau construcţii în scopurile definite la art. 6 dinLegea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul se va adresa Primăriei Municipiului Curtea de Arges depunând o cerere conform formularului F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism în care se vor înscrie atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism: localitate, număr cadastral şi număr de carte funciara, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.

Cererea impreuna cu actele necesare de depune la Registratura Primariei Municipiului.

 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICATE DE URBANISM INFORMARE

 

1. Cererea-tip – persoane fizice -datată si semnată

   -persoane juridice- datată si semnată ,ştampilată (si împuternicire pentru persoana        desemnata acolo unde este cazul )

Se va preciza clar scopul solicitarii

2. Extras de Carte funciară pentru informare actualizat 1 exemplar original;

3. Extras de plan de situatie cadastral pe ortofotoplan 1 exemplar original;

* Pentru imobilele fara Numar Cadastral actualizat, Extrasul de plan de situatie cadastral pe ortofotoplan va fi inlocuit de Planuri cadastrale emise de O.C.P.I. cu documentaţiile avizate din zonă sc. 1/500, 1/2000 sau Plan de Amplasament si Delimitare a Imobilului receptionat de catre O.C.P.I.;

4. Copie taxă C.U.

 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICATE DE URBANISM OPERAŢIUNI NOTARIALE

 (DEZMEMBRARE, ALIPIRE, SERVITUTE DE TRECERE, ETC.)

 

 

1. Cererea-tip – persoane fizice -datată si semnată

   -persoane juridice- datată si semnată ,ştampilată (si împuternicire pentru persoana        desemnata acolo unde este cazul )

Se va preciza clar scopul solicitarii

2. Copie CI/C.U.I.;

3. Copie act de proprietate/dovada titlului asupra terenului si a constructiilor;

4. Extras de Carte funciară pentru informare actualizat 1 exemplar original;

5. Extras de plan de situatie cadastral pe ortofotoplan 1 exemplar original;

* Pentru imobilele fara Numar Cadastral actualizat, Extrasul de plan de situatie cadastral pe ortofotoplan va fi inlocuit de Planuri cadastrale emise de O.C.P.I. cu documentaţiile avizate din zonă sc. 1/500, 1/2000 sau Plan de Amplasament si Delimitare a Imobilului receptionat de catre O.C.P.I.;

6. Plan de Amplasament si Delimitare a Imobilului  cu Propunerea de dezmembrare, alipire, etc. 2 exemplare in original;

7. Copie taxă C.U.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICATE DE URBANISM CONSTRUIRE ŞI ÎNCHIDERE BALCON, MODIFICĂRI INTERIOARE

 

1. Cererea-tip – persoane fizice -datată si semnată

   -persoane juridice- datată si semnată ,ştampilată (si împuternicire pentru persoana        desemnata acolo unde este cazul )

Se va preciza clar scopul solicitarii

2. Copie CI/C.U.I.;

3. Copie act de proprietate/dovada titlului asupra terenului si a constructiilor;

4. Extras de Carte funciară pentru informare actualizat 1 exemplar original;

* Pentru imobilele fara Numar Cadastral actualizat, Extrasul de plan de situatie cadastral pe ortofotoplan va fi inlocuit de Planuri cadastrale emise de O.C.P.I. cu documentaţiile avizate din zonă sc. 1/500, 1/2000 sau Plan de Amplasament si Delimitare a Imobilului receptionat de catre O.C.P.I.;

6. Releveu apartament-documentatie cadastrala cu materializarea investitiei/modificarilor solicitate 2 exemplare;

7.Memoriu tehnic forma simplificata cu descrierea investitiei/modificarilor 2 exemplare

8.Imagine tronson fatada(fotografie) care sa includa balcoanele de la etajele superioare.

*Pentru realizarea balcoanelor, altele decat cele de la parter sub balcon existent, este necesara concesionarea spatiului necesar aferent investitiei, daca este posibil, si realizarea balcoanelor pe intreg tronsonul de fatada(la toate etajele superioare)

9. Copie taxă C.U.

 

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICATE DE URBANISM CONSTRUIRE SUPRAETAJARE, MANSARDARE, EXTINDERE IMOBIL ETC.

 

 

1. Cererea-tip – persoane fizice -datată si semnată

   -persoane juridice- datată si semnată ,ştampilată (si împuternicire pentru persoana        desemnata acolo unde este cazul )

Se va preciza clar scopul solicitarii

2. Copie CI/C.U.I.;

3. Copie act de proprietate/dovada titlului asupra terenului si a constructiilor;

4. Extras de Carte funciară pentru informare actualizat 1 exemplar original;

* Pentru imobilele fara Numar Cadastral actualizat, Extrasul de plan de situatie cadastral pe ortofotoplan va fi inlocuit de Planuri cadastrale emise de O.C.P.I. cu documentaţiile avizate din zonă sc. 1/500, 1/2000 sau Plan de Amplasament si Delimitare a Imobilului receptionat de catre O.C.P.I.;

6. Planuri din care sa rezulte situatia existenta si materializarea investitiei/modificarilor solicitate 2 exemplare;

7.Memoriu tehnic forma simplificata cu descrierea investitiei/modificarilor 2 exemplare

8.Imagine imobil existent (fotografie) 2 exemplare.

9.Copie Autorizatie Construire Imobil existent sau Certificat de Atestare a Edificarii Constructiei dupa caz

10. Copie taxă C.U.

 

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICATE DE URBANISM CONSTRUIRE

LOCUINTE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRI, ANEXE, SPATII CU DESTINATII DIVERSE (SE VA SPECIFICA CU EXACTITATE FUNCTIUNEA SPATIULUI) , SISTEMATIZARI VERTICALE ETC.

 

1. Cererea-tip – persoane fizice -datată si semnată

   -persoane juridice- datată si semnată ,ştampilată (si împuternicire pentru persoana        desemnata acolo unde este cazul )

Se va preciza clar scopul solicitarii

2. Copie CI/C.U.I.;

3. Copie act de proprietate/dovada titlului asupra terenului si a constructiilor;

4. Extras de Carte funciară pentru informare actualizat 1 exemplar original;

5. Extras de plan de situatie cadastral pe ortofotoplan 1 exemplar original;

* Pentru imobilele fara Numar Cadastral actualizat, Extrasul de plan de situatie cadastral pe ortofotoplan va fi inlocuit de Planuri cadastrale emise de O.C.P.I. cu documentaţiile avizate din zonă sc. 1/500, 1/2000 sau Plan de Amplasament si Delimitare a Imobilului receptionat de catre O.C.P.I.;

6. Planuri din care sa rezulte parametrii generali ai investitiei propuse solicitate 2 exemplare;

7.Memoriu tehnic cu descrierea investitiei 2 exemplare

8. Copie taxă C.U.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICATE DE URBANISM DESFIINTARE

 

1. Cererea-tip – persoane fizice -datată si semnată

   -persoane juridice- datată si semnată ,ştampilată (si împuternicire pentru persoana        desemnata acolo unde este cazul )

Se va preciza clar scopul solicitarii

2. Copie CI/C.U.I.;

3. Copie act de proprietate/dovada titlului asupra terenului si a constructiilor;

4. Extras de Carte funciară pentru informare actualizat 1 exemplar original;

5. Extras de plan de situatie cadastral pe ortofotoplan 1 exemplar original;

* Pentru imobilele fara Numar Cadastral actualizat, Extrasul de plan de situatie cadastral pe ortofotoplan va fi inlocuit de Planuri cadastrale emise de O.C.P.I. cu documentaţiile avizate din zonă sc. 1/500, 1/2000 sau Plan de Amplasament si Delimitare a Imobilului receptionat de catre O.C.P.I.;

6. Planuri din care sa rezulte ce constructii sunt propuse spre desfiintare 2 exemplare;

7.Memoriu tehnic cu descrierea investitiei 2 exemplare

8.Imagine imobil existent (fotografie) 2 exemplare.

9.Certificat atestare fiscala din care sa reiasa valoarea de impunere a constructiilor propuse spre desfiintare

10. Copie taxă C.U.

 

 

 

 

Taxe eliberare Certificat de Urbanism

(se calculeaza la suprafata terenului asa cum reiese din acte)

  • până la 150 mp (inclusiv balcoane/modificari interioare apartament) - 5 lei
  • între 151 – 250 mp inclusiv - 6 lei
  • între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
  • între 501 – 750 mp inclusiv - 11 lei
  • între 751 – 1000 mp inclusiv - 13 lei
  • peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

 

Taxele pot fi achitate la Casieria din incinta Primariei Municipiului

sau

 prin Ordin de Plata

CONT TAXE CERTIFICAT URBANISM

RO91TREZ04821160203XXXXX

CUI: 4121927

BENEFICIAR:  MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES