Marti, 25 IUNIE 2024

Modernizare, dezvoltare si echipare a ambulatoriului Curtea de Arges

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Curtea de Argeş a finalizat proiectul Modernizare, dezvoltare si echipare a ambulatoriului Curtea de Arges , Cod Smis 13093.

Proiectul este finantat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Valoarea totală a proiectului: 4.163.575,78 lei.

Obiectivul general al proiectului consta in Imbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de sănătate şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Ambulatoriului Curtea de Argeş, cu impact direct asupra creşterii calităţii serviciilor de sănătate acordate persoanelor din municipiul Curtea de Argeş.

Obiective specifice:

1. Creşterea accesibilităţii populaţiei din judeţul Argeş şi Regiunea Sud Muntenia la serviciile de sănătate oferite de Ambulatoriul de specialitate Curtea de Argeş;

2. Dezvoltarea serviciilor oferite cu urmări directe asupra focalizării şi specializării intervenţiei;

3. Crearea unui mediu de viaţă care să contribuie la o stare de spirit pozitivă a persoanelor asistate;

4. Conştientizarea opiniei publice asupra problemelor cu care se confruntă sistemul de sănătate;

5. Intărirea capacităţii administraţiei publice locale de a implementa iniţiative în domeniul infrastructurii serviciilor de sănătate;

6. Asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul persoanelor cu dizabilităţi, a celor provenind din medii sociale vulnerabile şi a celor de altă etnie la servicii de sănătate de calitate, moderne şi eficiente.

Durata derularii proiectului: 08.08.2013-07.12.2015.

Rezultate directe:

- 19 cabinete modernizate;
- 1766,68 mp suprafață construită modernizată;
- 101  echipamente medicale achizitionate; 
- 119 produse de mobilier specific serviciilor de sănătate;

- 40 de aparate de aer conditionat în cabinete si săli de tratament;
- 1 sistem de detecție și semnalizare incendiu.