Joi, 25 IULIE 2024

Canalizare menajera strazi Cuza Voda- Lt. Pavelescu- Progresului, strada Valea Danului din Municipiul Curtea de Arges

Canalizare menajera strazi Cuza Voda- Lt. Pavelescu- Progresului, strada Valea Danului din Municipiul Curtea de Arges

  • Tema de proiectare nr. 10885/08.04.2016 pentru intocmire Studiu fezabilitate;
  • Incheiat contract de prestari servicii nr. 11427/15.04.2016 cu SC Velb Intermed SRL;
  • Incheiat act aditional nr. 1/31.10.2016 la contract – prelungire durata contract pana la  28.02.2017;
  • Referat nr. 6711/15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate;
  • Hotararea Consiliului Local nr.35/28.03.2017 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici;
  • Valoarea estimata a obiectivului de investitii - 3.897.174,00 lei (inclusiv TVA), din care  C+M - 3.258.383,00 lei (inclusiv TVA);
  • Referat necesitate PT+DE nr.11808/04.05.2018;
  • Referat necesitate intocmire documentatie cadastrala nr.15696/14.06.2018;
  • Achizitie directa servicii cadastru 17.07.2018;
  •  Incheiat contract prestari servicii cadastru nr. 19201/20.07.2018 cu SC TOPOEXIM SRL.