Certificate de Urbanism -Nr.Cert.

1
Data eliberarii

2
Adresa imobilului

3
Nr. cadastral

4
Nr. C.F.

5
Solicitant

6
Scopul actului

7
Hide details for 20192019
5517/05/2019Strada 1 DECEMBRIE nr. 45 bl. - sc. - et. - ap. - 77 sNR. 33066 -C1 ISACCEA IVANCIU FLORIN,,LUCRĂRI DE REPARARE A CONSTRUCȚIEI CU DESTINAȚIA DE SPAȚIU COMERCIAL SITUATĂ ÎN STR. 1 DECEMBRIE , NR. 45 ,ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA ”
5416/05/2019Strada D. BOLINTINEANU nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. - - -COMANICI GHEORGHE operațiuni imobiliare la notariatul public : ,, INSTRĂINARE IMOBIL SITUAT ÎN STR. D. BOLINTINEANU , NR.17 , ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA ”
5315/05/2019Strada VASILE ALECSANDRI nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - 31733 31733MÂȚĂ COSTICĂ,, DEZMEMBRARE ÎN ȘASE LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. VASILE ALECSANDRI , NR.1, ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA ”
5213/05/2019Strada LIVEZII nr. 27 bl. - sc. - et. - ap. - 32649NR. 32649D.G.A.S.P.C. TULCEA - reprez. prin MARINOV GABRIEL TEODOSIE obținerea autorizației de construire pentru : ,, ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANȚA ȘI ÎNFIINȚAREA A DOUĂ CĂSUȚE DE TIP FAMILIAL ISACCEA ”
5110/05/2019Strada CAL . MĂCIN nr. 24 bl. - sc. - et. - ap. - 32698NR. 32698ILIE ANDREI OPERAȚIUNI IMOBILIARE LA NOTARIATUL PUBLIC : ,, DEZMEMBRARE ÎN DOUĂ LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN STRADA CAL. MĂCIN NR.24 ”
5007/05/2019Strada 8 MARTIE nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. - --CHILIANU MARCELA,, REPARAȚIE CAPITALĂ A LOCUINȚEI EXISTENTE (CORP C1) ”
4923/04/2019Strada VLAD ȚEPEȘ nr. 10 bl. - sc. - et. - ap. - --ENGIE ROMANIA SA - pentru POPA ELENA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
4823/04/2019Strada TUDOR VLADIMIRESCU nr. 23 bl. - sc. - et. - ap. - --ENGIE ROMANIA SA - pentru CARP VASILE,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
4723/04/2019Strada CÂMPIA LIBERTĂȚII nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - 925 ; 30209 nr.. 30209ENGIE ROMANIA SA - pentru GHEORGHE STOIAN,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
4623/04/2019Strada NUCILOR nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. - 32689NR. 32689ENGIE ROMANIA SA - pentru BUTNARIU MARIAN ,,BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
4515/04/2019Strada LIVEZII nr. 27 bl. - sc. - et. - ap. - 32649 NR. 32649D.G.A.S.P.C. TULCEA - reprez. prin MARINOV GABRIEL TEODOSIE obținerii autorizației de construire pentru ,, CONSTRUIRE 2 (DOUĂ ) CASE -PROIECT ,,ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANȚA TULCEA ȘI ÎNFIINȚAREA DE CASE DE TIP FAMILIAL ȘI A CENTRULUI DE ZI PENTRU PREGĂTIREA, SPRIJINIREA INTEGRĂRII SAU REINTEGRĂRII COPILULUI ÎN FAMILIE, TULCEA ”
4410/04/2019Strada CLOȘCA nr. 26 bl. - sc. - et. - ap. - 31461 31461ENGIE ROMANIA SA - PENTRU PENU PAUL,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
4310/04/2019Strada EROILOR nr. 10A bl. - sc. - et. - ap. - 31583NR. 31583ENGIE ROMANIA SA - PENTRU CURCĂ IORDAN ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
4208/04/2019Strada DOBROGEANU GHEREA nr. 20 bl. - sc. - et. - ap. - 30802 NR. 30802CAMATAR ANTUȘA,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ETAJ ȘI ÎMPREJMUIRE IMOBIL ”
4104/04/2019Strada VASILE ALECSANDRI nr. 41 bl. - sc. - et. - ap. - -- ORAȘ ISACCEA - reprez. prin PRIMAR MORARU ANASTASE,, OPERAȚIUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULAȚIA IMOBILIARĂ ”
4027/03/2019- - nr. - -Plan de situație sc 1:2000 vizat OCPI S.C. ORANGE ROMANIA S.A. ( PRIN S.C. PROTELCO S.A. ) ,, CONSTRUIRE REȚEA FIXĂ TELECOMUNICAȚII ORANGE ”
3925/03/2019Strada 1 DECEMBRIE nr. 67 bl. - sc. - et. - ap. - 32762 NR. 32762BALTĂ VICTOR ,, DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE C2 ȘI PARȚIAL C1 ( CONF. C.F . 32762) ”
3819/03/2019Strada 1 DECEMBRIE ; VICTORIEI ; CLOȘCA nr. - bl. - sc. - et. - ap. - --ORGANIZATIA NATIONALA PSD TULCEA- REPREZ PRIN PREȘEDINTE HORIA TEODORESCU ,, AMPLASARE A TREI BUCĂȚI BANNERE IN ORAȘUL ISACCEA , JUDEȚUL TULCEA ”
3719/03/2019Strada VASILE ALECSANDRI nr. 41 bl. - sc. - et. - ap. - --ȚOPA MARIAN ,, OPERAȚIUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULAȚIA IMOBILIARĂ : CONCESIONĂRI ”
3619/03/2019Strada 1 DECEMBRIE nr. 95 bl. 60 sc. A et. P ap. 2 475/1,0,2 NR. 30045-C1- U23TOPA MARIAN,, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE A SPAȚIULUI EXISTENT : SPAȚIUL DE LOCUIT SITUAT ÎN STR. 1 DECEMBRIE , NR. 95, BLOC 60, SC.A , AP.2, PARTER DEVINE SPAȚIU COMERCIAL ”
3513/03/2019Strada AVRAM IANCU nr. 50 bl. - sc. - et. - ap. - 955/1NR. 666/NENGIE ROMANIA SA - PTR. JUDELE MARIUS COSTEL,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
3413/03/2019Strada DIMITRIE BOLINTINEANU nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - --ENGIE ROMANIA SA - PTR. NĂSTASE RALUCA DANIELA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
3313/03/2019Strada DOBROGEANU GHEREA nr. 36 bl. - sc. - et. - ap. - --ENGIE ROMANIA SA- PTR. PODASCĂ NICOLAE ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
3206/03/2019Strada VLAD ȚEPEȘ nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - 30790 NR. 30790PAROHIA ,,SF.M. Mc. GHEORGHE ” - reprez. prin PREOT PADNEVICI IGOR ,, INTRARE ÎN LEGALITATE - OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU IMPREJMUIRE IMOBIL STR. VLAD ȚEPEȘ , NR. 2, ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA ”
3105/03/2019Strada CAL.MĂCIN nr. 63 bl. - sc. - et. - ap. - 30436 NR. 30436MAXIM MITREA,,INTRARE IN LEGALITATE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ ”
3028/02/2019Strada AVRAM IANCU nr. 56 bl. - sc. - et. - ap. - 32619 NR. 32619S.C. DECONS H.D.G. - reprez. prin HARTAS DRAGOȘ ADRIAN,, AMPLASARE CONTAINER PVC CU DESTINAȚIE DE MAGAZIN COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII ”
2928/02/2019Strada 1 DECEMBRIE nr. 67 bl. - sc. - et. - ap. - 32762 NR. 32762 BALTĂ VICTOR obținerii autorizației de construire pentru ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ”
2827/02/2019Strada DÂMBOVIȚEI nr. 9 bl. - sc. - et. - ap. - 1197NR. 975/N CRISTEA VALERIU,, RACORDAREA LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. DÂMBOVIȚEI , NR. 9, ORAȘ ISACCEA , JUD. TULCEA ”
2725/02/2019Strada VICTORIEI nr. 166 bl. - sc. - et. - ap. - 31373NR. 31373MIȘCALENCO EMIL,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ”