Autorizatii deDesfiintare - 2019Nr.
A.D.
Data eliberariBeneficiarDenumire lucrareAmplasament
19/12/2019MAXIM CRISTIAN
,, DESFIINȚARE CORPURI CLĂDIRE ”
Caracteristici construcții propuse pentru desființare : C2= 35 mp; C3= 8,00mp; C4= 9,00mp; C5= 10,00 mp ; Regim de înălțime parter .
Strada Vlad Țepeș Nr. 3 Bl. - Sc. - Et. - Ap. -
26/08/2019BALTĂ VICTOR ,, DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE C2 ȘI PARȚIAL C1 (CONFORM C.F. NR. 32762) ”
Caracteristici construcții : Sc C1= 23,11 mp ; Sc C2= 31,00 mp; zidărie chirpici, șarpantă lemn, învelitoare azbociment
Strada 1 Decembrie Nr. 67 Bl. - Sc. - Et. - Ap. -
12/06/2019SC DECONS HDG SRL - PRIN HARTAS DRAGOS ADRIAN ,, DEMOLARE CONSTRUCȚII C1 ȘI C2 ( CARTE FUNCIARĂ NR. 32619 ISACCEA ) ”
Caracteristici constructive : Sc C1= 60 mp ; Sc C2= 48 mp ; regim de înălțime parter ; sistem constructiv - zidărie chirpici ; fundație - piatră ; tâmplărie lemn ;
Strada Avram Iancu Nr. 56 Bl. - Sc. - Et. - Ap. -
12/06/2019DOBRIN GETA ,, DEMOLARE CONSTRUCȚIE C1-LOCUINȚĂ ” Caracteristici constructive : Sc= 79 mp; Sd= 79 mp ; Su= 57,56 mp ; sistem constructiv -ceamur, fundații -piatră, învelitoare - țiglă , tâmplărie lemn Strada Vlad Țepeș Nr. 12 Bl. - Sc. - Et. - Ap. -
19/03/2019ING. MARIAN VAJU-DIRECTOR SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANȚA - C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA ,, CONTINUARE EXECUȚIE LUCRĂRI DE DESFIINȚARE PREVĂZUTE ÎN A.D. NR. 03 din 18.04.2017
<< RETEHNOLOGIZAREA STAȚIEI 400 KV ISACCEA - ETAPA I >>
CLĂDIRI TEHNOLOGICE PROPUSE PENTRU DEMOLARE : CLĂDIRE TRAFO BIBERON NR.2 ISACCEA STAȚIA 750 KV - C2
Strada Avram Iancu Nr. 60 Bl. - Sc. - Et. - Ap. -