Autorizatii de Construire -Nr.A.C.

1
Data eliberari

2
Adresa imobilului

3
Nr. cadastral

4
Nr. C.F.

5
Solicitant

6
Scopul actului

7
2721/05/2019Strada Cal Măcin Nr. 63 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30436 NR. 30436MAXIM MITREA ,,INTRARE ÎN LEGALITATE PENTRU CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ CU FUNCȚIUNEA DE HALĂ ” REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER . SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ 385,56 MP. SUPRAFAȚĂ UTILĂ 354,89 MP . ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A CONSTRUCȚIEI +6.85M. FUNDAȚIE BETON ARMAT. SUPRASTRUCTURĂ CADRE DIN STÂLPI ȘI GRINZI DIN B.A. . ZIDĂRIE BCA . ACOPERIȘ ȘARPANTĂ DOUĂ APE .
2608/05/2019Strada 1 Decembrie Nr. 29 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31630NR. 31630U.A.T. ORAȘ ISACCEA- PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE
,, REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU ADMINISTRATIV ” Caracteristici construcție : Sc menținută = 102 mp ; Sd menținută = 195 mp ; înălțimea la cornișă = 6,8m și înălțimea max. a construcției = 9,5m ( nu se modifică regimul de înălțime al construcției ) .
2508/05/2019Strada 1 Decembrie ; Mircea Vodă Nr. 91A ; 18 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31611;30098-C1-U5NR. 31611 ; 30098U.A.T. ORAȘ ISACCEA- REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE << CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE :
SALA DE SPORT ,,PROGRESUL” ȘI BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ ,, ELENA LELIA AVRIGEANU ” ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA >>
2406/05/2019- - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30464NR. 30464 S.C. BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL - reprez. prin Arama Vlad
,, AMPLASARE CONTAINER METALIC SANITAR PREFABRICAT CU BAZIN ETANȘ VIDANJABIL DIN FIBRĂ DE STICLĂ ”
Construcție cu caracter provizoriu . Provizoratul este condiționat de valabilitatea dreptului de concesiune prevăzut în contractul nr. 5153/ 13.08.2004.
2302/05/2019Strada Doctor Marinescu Nr. 8A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 397/1 316/N MIHAIL MARIAN SORIN REAUTORIZARE
,,CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER + MANSARDĂ ”
LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT ( AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 10 DIN 25.06.2014 )

2202/05/2019Strada Vlad Țepeș Nr. 2 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30790 NR. 30790PAROHIA SF. M. Mc GHEORGHE - reprez. prin PREOT PADNEVICI IGOR INTRARE ÎN LEGALITATE
OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU
,, ÎMPREJMUIRE IMOBIL STR. VLAD ȚEPEȘ , NR.2, ORAȘ ISACCEA , JUD. TULCEA ”
2123/04/2019Strada Câmpia Libertății Nr. 10 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31399NR. 31399SIGUI ALEXANDRU ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ”
Caracteristici construcție : Regim de inălțime D+P , Sc= 162,77mp , Sd= 260,97mp , Su = 195,93 mp ; zidărie BCA , fundații BA , acoperiș sarpanta lemn, invelitoare tiglă metalică, inălțimea la cornișă +2,80, înălțimea max. a construcției +4,60.
2019/04/2019Strada Curentului Nr. 30 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31459NR. 31459ENGIE ROMANIA SA - PTR. CUZMICI ION
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
1919/04/2019Strada Curentului Nr. 35 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31459NR. 31459ENGIE ROMANIA SA - PTR. TROFIM NICU ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
1819/04/2019Strada Curentului Nr. 24A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31459 NR 31459ENGIE ROMANIA SA - PTR. VISAN MARIUS CATALIN ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
1719/04/2019Strada Cuza Vodă Nr. 48 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31533nr. 31533ENGIE ROMANIA SA - PTR. FILIP MARIA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
1612/04/2019Strada Plopilor Nr. 2 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30798NR. 30798SC AGRITOM SRL - reprez. prin Toma Costache Costel
,, MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE LA OBIECTIVUL
AUTORIZAT CU A.C. NR. 40 / 2013,
ÎN MOTEL CU RESTAURANT, SERVICE ȘI SPĂLĂTORIE AUTO ”
1509/04/2019- - Nr. - 32275 NR. 32275- EXTRAVILAN MUNTEANU IONUȚ REAUTORIZARE - LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT PRIN A.C. NR. 14 DIN 15.07.2015.
,, ANEXE GOSPODĂREȘTI ALE EXPLOATAȚIEI AGRICOLE (DOUĂ CORPURI ) ” Caracteristici : Sc C1 propusă = 182,25 mp ; Sc C2 propusă = 120 mp ; Su (C1-C2) propusă= 162,28 mp; H max.a constr = 4,80 m; Regim de înălțime parter, zidărie bca, fundații beton armat, acoperiș sarpantă, învelitorare tablă
1409/04/2019Strada 1 Decembrie Nr. 75 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 923NR. 32814GĂRVĂNEANU GIGI
,, CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ” Caracteristici : Sc propusă = 20,45 mp , Su propusă= 16,15mp , H max constr. = +3,30 m, regim de înălțime parter , zidărie bca, fundații beton armat, acoperiș șarpantă lemn, învelitoare țiglă metalică
1302/04/2019Strada Câmpia Libertății Nr. 71 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 3020930209ENGIE ROMANIA SA- PENTRU GIUSCA VASILE ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
1202/04/2019Strada Suhat Nr. 39 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31467NR. 31467ENGIE ROMANIA SA- PENTRU RADA VIRGIL
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
1102/04/2019Strada Predeal Nr. 10A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30542; 31479 30542; 31479ENGIE ROMANIA SA - PENTRU GORUN MIHAI ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
1001/04/2019Strada Nufărului Nr. 6 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31664NR. 31664AXENTE STEFAN,, GARAJ AUTO ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ”
Caracteristici : Sc garaj = 26,79 mp ; Sc magazie= 16,98 mp ; Regim de înălțime - Parter ; fundații beton armat , zidărie portantă intărită cu stâlpi și grinzi de beton armat , acoperiș șarpantă lemn .
921/03/2019Strada Dimitrie Bolintineanu Nr. 9 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32597NR. 32597LEFTER ADRIAN ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ” Caracteristici : regim de înălțime Parter ; Ac= 157,62 mp ; Ad= 157,62 mp ; Au= 130,87 mp ; Al= 68,55 mp; fundație beton armat, zidărie b.c.a. inrămat în sâmburi și centuri b.a., acoperiș tip șarpantă , învelitoare tablă tip țiglă, tâmplărie p.v.c.
813/03/2019Strada Predeal Nr. 18 Bis Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 226/1-ENGIE ROMANIA SA - PTR. COMANICI ALEXANDRA
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
713/03/2019Strada Predeal Nr. 15 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 347-ENGIE ROMANIA SA - PTR. COMANICI ANGEL ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
613/03/2019Strada Dimitrie Bolintineanu Nr. 25 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 929/1-COBZARENCU VASILICA ,, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE LOCUINȚĂ ” Caracteristici : Sc existentă = 39,37mp ; Su existentă =28,57 mp ; Sc propusă= 29,16 mp ; Su propusă = 23,72 mp ; Sc totală = 68,53 mp ; Su totală = 149,03 mp ; regim de înălțime parter ; fundații piatră+ b.a., acoperiș șarpantă, sistem constructiv pământ stabilizat+ zidărie înrămată
520/02/2019Strada 1 Decembrie Nr. 31 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30890NR. 30890U.A.T. ORAȘ ISACCEA prin COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII REAUTORIZARE , CONTINUARE LUCRĂRI AUTORIZATE PRIN A.C. NR. 30 DIN 14.11.2014 ÎN VEDEREA FINALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII : ,, REABILITARE , MODERNIZARE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL , ORAȘ ISACCEA , STR. 1 DECEMBRIE , NR.31, JUDEȚUL TULCEA ”
414/02/2019Strada Cloșca Nr. 86 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 287/1NR. 31296CHITIC AGLAIA
,, EXTINDERE LOCUINȚĂ ” Caracteristici construcție propusă : regim de înălțime parter , Sc = 89,14 mp, Su = 71,32 mp , S locuibilă = 61,77 mp /3 camere , fundații beton armat , acoperiș șarpantă, învelitoare tablă tip țiglă , utilități existente în zonă : apă potabilă, canalizare și energie electrică.
308/02/2019Strada Nucilor Nr. 25 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32689 NR. 32689BUTNARIU MARIAN și BUTNARIU SIMONA
,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ”
208/02/2019- - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 439- SC SOROCAM SRL- reprez. prin SIMITOPOL DAN
,, FORARE ȘI AMENAJARE PUȚ APĂ INDUSTRIALĂ ”
111/01/2019Strada Predeal Nr. 1-19 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31479NR. 31479ENGIE ROMANIA SA -pentru ORAȘUL ISACCEA reprez. prin PRIMAR Moraru Anastase ,, EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE - REGIM FUNCȚIONARE MEDIE PRESIUNE ”
5514/12/2018Strada Vasile Alecsandri Nr. 15 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30179NR. 30179IORDACHE EMIL REAUTORIZARE - FINALIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII AUTORIZATE PRIN A.C. NR. 35 DIN 01.09.2008
ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN
,, LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1 ETAJ ”
Detalii tehnice : Regim de înălțime Parter + 1 Etaj ; Sc= 176,89 mp ; Su = 153,74 mp ; Sd = 287,58 mp ; sistem constructiv din lemn , pereți placați la exterior cu OSB termoizolat cu polistiren, iar în interior cu gips carton ; utilități tehnico edilitare - energie electrică, apă potabilă și canalizare .