Autorizatii de Construire - 2020Nr.A.C.

1
Data eliberari

2
Adresa imobilului

3
Nr. cadastral

4
Nr. C.F.

5
Solicitant

6
Scopul actului

7
4917/12/2020Strada Tudor Vladimirescu Nr. 32A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 932/2NR. 31198PAPADATU LAURENTIU - GABRIEL SCHIMBARE TEMĂ DE PROIECTARE - PROIECT ÎN EXECUȚIE CU A.C. NR. 13 DIN 05.08.2016 PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ,,LOCUINȚĂ PARTER ȘI ANEXĂ ”
Date caracteristice construcții: S constr. locuință = 162,00 mp ; S desf. loc. = 162,00 mp ; Sutilă locuință = 113,88 mp ; S constr. anexă= 9,50mp; S desf. anexă= 9,50mp; Sutilă anexă= 6,87 mp; Înălțimea la cornișă sau streașină= 3,31; Înălțimea maximă= 4,63 ; Regim de înălțime: Parter ; Utilități tehnico-edilitare : apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale ,telefonie.
4814/12/2020Strada Suhat Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - NR. 31467NR. 31467ORASUL ISACCEA - PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE
REAUTORIZARE LUCRĂRI : MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN U.A.T. ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA , ETAPA A - II- A
- REST DE EXECUȚIE
4709/12/2020Strada Suhat Nr. 21 Bis Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32824NR. 32824GHITAU OPREA DANIEL CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE IMOBIL
Date caracteristice construcții : Sc= 105,77 mp; Sd= 105,77mp ; Su= 80,20 mp ; Sloc.= 50,40 mp (3 camere ) ; Regim de înălțime : Parter ; fundații beton armat; acoperiș șarpantă ; învelitoare țiglă ; zidărie bca ; utilități : apă , canalizare, energie electrică , gaze naturale .
4612/11/2020Strada Frasinului Nr. 2 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30616NR. 30616CARLUCCI GIUSEPPE CONSTRUIRE GARAJ AUTO
Date caracteristice ale construcției : Sc = 78mp ; Sd= 78mp; Su= 70mp ; Regim de înălțime: P ; zidărie portantă , fundație - tălpi continue din beton armat , șarpantă lemn, învelitoare țiglă metalică ; racord energie electrică
4503/11/2020Strada Avram Iancu Nr. 56 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 3261932619E - DISTRIBUTIE DOBROGEA CONSTANTA - pentru SC DECONS HDG SRL
RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM - AMPLASARE CONTAINER PVC
4429/10/2020Strada Vlad Ţepeş Nr. 1 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30519NR. 30519PAROHIA SF. M. M. GHEORGHE ISACCEA - reprezentată prin Preot paroh PADNEVICI IGOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA RESTAURĂRII ȘI CONSERVĂRII LĂCAȘULUI DE CULT BISERICA ORTODOXĂ ,, SFÂNTUL GHEORGHE ”, ORAȘUL ISACCEA , JUDEȚUL TULCEA
Date caracteristice privind construcțiile : Sc existentă = 923mp, Sc desf= 8 mp, Sc menținută= 915 mp , Sc propusă 14mp, Sc totală= 929 mp ; S desfășurată =932mp, Sdesfășurată desfințată=8 mp , Sdesfășurată menținută=927mp, Sdesfășurată propusă=14mp, Sdesfășurată totală=929 mp ; Nr.de niveluri - 1 nivel (parter ) ; Nr. de corpuri de clădire : 3, din care existente 3, desființate 1, menținute 2, propuse 1, rezultate 3. Utilități urbane asigurate : apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telefonie.
4326/10/2020- Extravilan Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32692NR. 32692VOICULESCU IOANA CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE Date caracteristice ale construcției : Sc= 94,05; Sd=94,05mp ; Su= 78,04mp ; Regim de înălțime- Parter ; sistem constructiv - structură BCA 25cm, fundații beton armat , acoperiș - șarpantă ; învelitoare - tablă profilată
4226/10/2020Strada Curentului Nr. 21 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - --SC DECONS HDG SRL- REPREZ. PRIN HARTAS DRAGOS ADRIAN SHIMBARE DE DESTINAȚIE A CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE DIN GARAJ ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ÎN SPAȚIU COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Date caracteristice construcții : Sc = 62,40 mp ; S desf= 62,40mp ; S utilă = 53,08 mp; regim de înălțime Parter ; sistem constructiv - zidărie portantă din BCA , întărită cu sâmburi și centuri ; fundații beton armat ; șarpantă lemn + terasă bituminoasă.
4126/10/2020- 9 Mai Nr. 21 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32731NR. 32731LAVRENTE MARINIntrare în legalitate conform Procesului Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 534 /17.01.2020 pentru :
CONSTRUIRE CORP NOU ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ , DESFIINȚARE ȘI CONSTRUIRE PE ACELAȘI AMPLASAMENT A CELUI DE AL DOILEA CORP DE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ
Date caracteristice construcții : Sc existent = 41mp ; Sc desființate = 31mp ; Sc menținute = 10mp ; Sc propuse= 81,95mp ; Sc totală= 91,95mp ; regim de înălțime Parter ; fundații beton , pereți BCA înrămați în centuri și grinzi din beton armat ,șarpantă lemn, acoperiș tablă.
4026/10/2020Strada Livezii Nr. 6A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31055NR. 31055GĂLĂȚEANU CRISTINA CORNELIA
CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER
Date caracteristice construcție : Sc = 122,84 mp , Sdesf. = 122,84 mp , Su= 104,52 mp , Slocuibilă= 42,24 mp /3 camere ; regim de înălțime Parter ; Înălțimea la cornișă = 2,70; Înălțimea max. a construcțiilor = 4,90 ; Utilități : apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale .
3920/10/2020Strada Cloșca Nr. 62A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30965NR. 30965MITACHE DANIELA CRISTINA
EXTINDERE LOCUINȚĂ C2, DESFIINȚARE ȘI RECONSTRUIRE ANEXĂ (C3) (CF 30965)
Date caracteristice construcțiilor : Sc existent= 68mp, Sc propusă desființare=32mp, Sc menținută= 36mp, Sc propusă construire= 73,55 mp, Sc totală=109,55mp ; regim de înălțime parter ; înălțimea la cornișă locuință = 2,60 ; înălțimea la cornișă anexă=2,40
3809/10/2020Strada Vlad Ţepeş Nr. 12 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31761NR. 31761DOBRIN GETA CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ
Caracteristici construcție : Sc propusă= 107,20 mp ; S desf. propusă = 240,00 mp ; S utilă propusă= 141,32 mp ; S locuibilă propusă= 84,56 mp ; Regim de înălțime : P+M ; zidărie cărămidă înrămată în sâmburi și centuri b.a. ; fundații beton armat; acoperiș tip șarpantă ; Înălțimea la cornișă propusă= 4,30 m ; Înălțimea max. a construcției = 6,60m ; Utilități propuse : apă, canalizare, energie electrică , energie termică .
3707/10/2020Strada Curentului Nr. 4 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30676NR. 30676ANDREI MIRELA CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER
Caracteristici construcție : S constr. propusă = 120,78 mp , Sutilă propusă= 94 mp , S locuibilă propusă= 51mp/3 camere ; fundații beton armat, zidărie bca înrămată în sâmburi din beton armat ; acoperiș șarpantă ; tâmplărie PVC ; instalații sanitare (alimentare apă potabilă și canalizarea), instalații electrice, instalații termice , alimentare cu telefonie, cablu tv, internet .
3620/08/2020Strada Victoriei Nr. 186 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31374NR. 31374SC TRANSORIS ROUTE SRL- reprezentată prin POPESCU CRISTIAN CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE PENTRU AMBALAJE BIODEGRADABILE
Date caracteristice privind construcțiile : Construcții pentru comerț, alimentație publică, servicii ; Sconstr.propusă= 1230mp ; Sdesf.propusă= 1230mp ; Sutilăpropusă= 1201,08mp ; înălțimea la cornișă 6,00m ; înălțimea maximă a const. =10,00 m; Regim de înălțime - Parter înalt ; sistem constructiv -structură metalică, fundații discontinue b.a., acoperiș șarpantă , învelitoare panouri sandwich ; parcaje 11 locuri ; S const/desf. parcaje= 1325mp ; drumuri /alei/platforme Scarosabil=1325mp ; Împrejmuri -8 laturi- în lungime totală de 451 ml.
3514/08/2020Strada Florilor Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32632NR. 32632E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.- PRIN REPREZENTANT CHIRIAC VICTOR MARIUS RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ COMPLEX DE SERVICII SOCIALE REVĂRSAREA
(FOST CĂMIN CULTURAL ) ORAȘUL ISACCEA , JUDEȚUL TULCEA
3405/08/2020Strada Bobâlna Nr. 15 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32837NR. 32837MELNICU MARILENA
RENOVARE ȘI EXTINDERE LOCUINȚĂ (C1)
Caracteristici construcție : Sc propusă = 132,20mp, Sc totală = 230,53 mp ; regim de înălțime parter ; înălțimea la cornișă 2,70 m; înălțimea max. a construcției 5,10m ; fundații beton, acoperiș sarpantă, zidărie bca , învelitoare tablă ;utilități - apă, canalizare, instalații electrice, instalații termice .
3328/07/2020Calea Măcin Nr. 24 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 33032NR. 33032DAN SILVIU
CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ -GARAJ AUTO
Caracteristici construcție : regim de înălțime Parter ; Sc= 50mp; Su= 42,75 mp ; înălțimea la cornișă 2,70 m ; fundații beton ; suprastructură pereți BCA înrămați în sâmburi și centuri din b.a. ; acoperiș șarpantă ; instalații propuse : sanitare și electrice .
3223/07/2020- Extravilan Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31228, 31555, 31775, 30310 NR. 31228; NR. 31555; NR. 31775; NR. 30310NECULAI GH. ȘTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - reprez. prin NECULAI ȘTEFAN ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE NUC PE SUPRAFAȚA DE 2,60 HA ȘI MODERNIZARE EXPLOATAȚIE NUC 3,70 HA EXISTENTĂ , PUȚ FORAT, ÎMPREJMUIRE ȘI BAZIN VIDANJABIL
Caracteristici privind construcțiile : Sconstr. propusă hală = 172,80 mp ; s utilă prop. = 171,80mp ; Regim de înălțime Parter ; înălțimea la cornișă 6,03m ; înălțimea max. a constr. = 6,97m ; sistem constructiv - structură metalică, fundații izolate din beton armat , acoperiș șarpanta metalică, învelitoare tablă; împrejmuire fără fundații prin încastrarea stâlpilor prefabricați din b.a. având o lungime totală de 814 ml. ; alimentarea cu energie electrică-grup electrogen propriu; alimentarea cu apă potabilă se face din sursă subterană (puț forat )
3120/07/2020Strada Vidin Nr. 5 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31652NR. 31652MUFTIATUL CULTULUI MUSULMAN CONSTANȚA - reprez. prin OZGHIUR IONUS REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, CONSOLIDARE ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE CONSTRUCȚIE C1 ÎN ANEXĂ PAROHIALĂ PENTRU GEAMIA ,, MAHMUD YAZICI ” ISACCEA
3020/07/2020Strada Florilor Nr. 87 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31265NR. 31265BRADEA DORU ,, REPARAȚIE CAPITALĂ A CONSTRUCȚIILOR C2, C3 ȘI C4 ȘI RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE IMOBIL-LATURA STRADALĂ ”
2920/07/2020Strada Câmpia Libertăţii Nr. 87 A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 798NR. 30998TUDOR GICĂ
,, SUPRAÎNĂLȚARE CORP C1, STRADA CÂMPIA LIBERTĂȚII, NR.87 A, ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA ”
Caracteristici construcție : S desf. totală C1=634,77 mp ; S construită propusă = 101,67 mp ; S desf. propusă = 203,34 mp ; S utilă propusă = 175,00 mp ; Regim de înălțime propus : P+M ; Înălțimea la cornișă: 5,20; Înălțimea max. a constr.= 6,95; Sistem constructiv cadre BCA; Fundații : BCA; Acoperiș șarpantă ; Învelitoare țiglă metalică gri antracit .
2820/07/2020Strada 9 Mai Nr. 6 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30525NR. 30525FILIP CONSTANTIN ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER ”
Caracteristici ale construcției : Regim de înălțime Parter; Sconstr. = 70 mp ; S desf.= 70mp ; Sutilă= 52,44 mp ; S locuibilă = 41,30 mp; Înălțimea la cornișă +5,25; Înălțimea maximă a construcției +3,10; Structură sâmburi +stâlpi și grinzi beton armat cu închideri zidărie b.c.a. ; Fundații beton armat ; Învelitoare tablă tip tiglă .
2708/07/2020- - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32311; 32425; 32428; 32431; 32433; 32446; 32497; 32536; 32537; 32538; 32539 NR. 32311; 32425; 32428; 32431; 32433; 32446; 32497; 32536; 32537; 32538; 32539. U.A.T. ORAȘ ISACCEA - PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE
,, ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN ZONA SAON ”
2628/05/2020Strada Independentei Nr. 18 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31663 NR. 31663PARASCHIV MIHAI LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT LA AUTORIZATIA DE CONTRUIRE NR. 24 DIN 29.11.2016
2522/05/2020Strada Vasile Alecsandri Nr. 41 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 33124 NR. 33124SC TOM PRO GARAGE SRL- reprez. prin ȚOPA MARIAN ,, SPĂLĂTORIE AUTO (TIP SELF - SERVICE) ” Caracteristici : Sconstruită = 104,39 mp ; înălțimea la cornișă=3,00m ; înălțimea maximă a construcției=4,65 m; regim de înălțime = Parter ; sistem constructiv = stâlpi și grinzi din profile hea; fundații tip talpă; acoperiș = șarpantă din panouri sanwhich; fără sistem de încălzire ; învelitoare = panouri sanwhich ; tâmplărie PVC .
2414/05/2020- - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32289NR. 32289 O.U.A.I. FRUVINIS -REPREZ. prin BURGHELEA VALERIU GABRIEL
MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII
ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA
2307/05/2020- - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32141NR. 32141A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA-reprez. prin DAMIAN MARIUS FLORIN ,, REPARAȚII CONDUCTĂ REFULARE SPA ISACCEA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA , JUDEȚUL TULCEA ”
2213/04/2020Strada Victoriei Nr. 79 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31807 NR. 31807 U.A.T. ORAȘ ISACCEA- REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE
,, AMENAJAREA COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIALE REVĂRSAREA ”
Date caracteristice : Sc existentă și propusă=372,75 mp; Sd existentă și propusă = 413,91mp; Su existentă și propusă = 329,87 mp; Nr. de corpuri clădiri : 2 corpuri din care 1 existent și 1 propus; sistem constructiv cărămidă (1corp),lemn (2 corp- foișor ). Nr locuri parcaje: 7 în suprafață construită desfășurată 203,50mp; spații verzi 1522,45 mp. Prezenta autorizație de construire a fost emisă în temeiul art.14 din Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.
2106/04/2020Strada 1 Decembrie Nr. 91 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31913 NR. 31913ORAȘUL ISACCEA - PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE
<< CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE LICEUL ,,CONSTANTIN BRĂTESCU”
ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA >>
2030/03/2020Strada Crișan Nr. 1 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31713NR. 31713ORAȘ ISACCEA - reprezentat prin MORARU ANASTASE
<< CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE CICLUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL
DIN CADRUL LICEULUI ,, CONSTANTIN BRĂTESCU ” , ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA >>
1930/03/2020Strada Cloșca Nr. 20 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - --ISTRATE TOADER ȘI ISTRATE FLORICA ,, EXTINDERE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE GARAJ ”
Caracteristici construcții : S construită propusă extindere locuință = 63, 00 mp ; S construită propusă garaj = 24,00 mp ; Regim de inălțime : parter ; zidărie portantă ; fundații beton cu sîmburi și centuri ; acoperiș șarpantă , instalații electrice , termice, apă și canalizare .
1806/03/2020Strada Independenței Nr. 1-18 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31505NR. 31505ENGIE ROMANIA SA - Pentru ORASUL ISACCEA ,, EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE ”
1726/02/2020Strada Avram Iancu Nr. 60 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 809 NR. 542/NC.N.T.E.E. TRANSELECTRICA- SUCURSALA CONSTANTA-REPREZ. PRIN DIRECTOR MARIAN VAJU
SCHIMBARE TEMĂ DE PROIECTARE LUCRĂRI AUTORIZATE PRIN A.C. NR. 43 DIN 13.11.2018
- REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ANEXĂ BLOC COMANDĂ ISACCEA
1620/02/2020Strada Dn 22 Km 131+962 Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - --SC SOROCAM SRL - reprez. prin DIRECTOR EXPLOATARE TURCU SERGIU
,, REABILITARE DRUM DE EXPLOATARE 347”
1512/02/2020Strada Vlad Ţepeş Nr. 2 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30790NR.30790PAROHIA SF. GHEORGHE ISACCEA- prin Preot Padnevici Igor
,, CONSTRUIRE TRAPEZĂ ȘI CAMERĂ MORTUARĂ ”
- REST DE EXECUTAT DIN PROIECTUL NR. 5/2013, AUTORIZAT CU A.C. NR. 5/03.03.2015 ȘI A.C. NR. 31/26.09.2013
1410/02/2020Strada Saunului Nr. 4 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31863 - INTRAVILAN NR. 31863GRIGORAS FLORENTIN ,, SPAȚII COMERCIALE PENTRU COMERCIALIZAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII ”
Date caracteristice : Regim de înălțime - parter ; Suprafață construită propusă = 53,28 mp ; Suprafață utilă propusă = 44,09 mp ; înălțimea la cornișă - 3 m ; înălțimea max. a construcțiilor - 4,4 m; Sistem constructiv : zidărie bca, întărită de stâlpi grinzi beton armat ; fundații beton armat ; învelitoare tablă . Instalații : electrice și sanitare .
1310/02/2020- - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30464 NR. 30464S.C. BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL S.R.L. - reprez. prin ARAMA VLAD ,, MODIFICĂRI DE TEMĂ ADUSE ÎN TIMPUL EXECUȚIEI LA AUTORIZAȚIA NR. 24 DIN 06.05.2019 ” Caracteristici: Regim de înălțime -parter; S constr. menținută: 253,10 mp; S constr.propusă: 9,60 mp; S constr. totală: 262,70mp; Înălțimea max.a construcției: 2,42 m. Sistem constructiv: cadre metalice, fundații - beton armat, acoperiș - terasă , sistem de încălzire- electric, finisaj exterior - placaj metalic .
1203/02/2020Strada Independenţei Nr. 4 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31505 NR. 31505ENGIE ROMANIA SA - pentru BARBIERU GICA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
1103/02/2020Strada Independenţei Nr. 18 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31505 NR. 31505ENGIE ROMANIA SA -pentru PARASCHIV MIHAI ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
1003/02/2020Strada Independenţei Nr. 2 Bis Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31505;30690 NR31505, NR. 30690ENGIE ROMANIA SA -pentru HARTAS VELICA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
903/02/2020Strada Independenței Nr. 2 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31505NR 31505ENGIE ROMANIA SA - pentru HARTAS DRAGOS ADRIAN ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
803/02/2020Strada Independenței Nr. 1 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30958;31505 NR. 30958, NR. 31505ENGIE ROMANIA SA -pentru POALELUNGI PETRU
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
731/01/2020Calea Măcin Nr. 23 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - CAD:772 NR. 33071DULGHERU DUMITRU ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ” Caracteristici construcție : Regim de înălțime- Parter;Înălțimea la cornișă sau streașină : 3,30m ; Înălțimea maximă= 6,10m ; Suprafață construită = 95,62 mp ; Suprafață desfășurată = 95,62 mp ; Suprafață utilă = 79,73 mp ; Suprafață locuibilă = 48,10 mp; zidărie b.c.a. înrămată în sâmburi și centuri b.a. ; acoperiș tip șarpantă ; învelitoare țiglă ; tâmplărie pvc ; Instalații: termice,electrice ,sanitare .
630/01/2020Strada Dimitrie Bolintineanu Nr. 9 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32597NR. 32597ENGIE ROMANIA SA -pentru LEFTER ADRIAN ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
529/01/2020Strada Cloșca Nr. 79 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31827 NR. 31827ENGIE ROMANIA SA -pentru CALCIU NICOLETA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
429/01/2020Strada Suhat Nr. 24 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 1035 NR. 31954ENGIE ROMANIA SA - pentru DANȚIȘ VIOREL ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
329/01/2020Strada Eroilor Nr. 16 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - T31, Cc 1209 NR. 30195 ENGIE ROMANIA SA - pentru EFTIME FLORIN ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE SI P.R.M. ”
229/01/2020Strada Avram Iancu Nr. 57 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31564, 32818 NR. 31564, NR. 32818ENGIE ROMANIA SA - pentru TUDOR PAUL ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
127/01/2020Strada I.L. Caragiale Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31528 ;31512NR. 31528, NR. 31512ENGIE ROMANIA SA - pentru ORASUL ISACCEA
,, EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE ”
Soluție tehnică conform aviz tehnic de racordare nr.12646375/29.07.2019 : extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă pe str. Dobrogeanu Gherea cu conducta de distrubuție pozată pe strada Păcii ( L= 58m) și pe strada I.L.Caragiale (L=179 m) ,orașul Isaccea, jud. Tulcea.