Certificate de Urbanism - 2017Nr.Cert.

1
Data eliberarii

2
Adresa imobilului

3
Nr. cadastral

4
Nr. C.F.

5
Solicitant

6
Scopul actului

7
100%1510/03/2017Strada CAL. MĂCIN nr. 2 BIS bl. - sc. - et. - ap. - 30713 NR. 30713ENGIE ROMANIA SA -PENTRU NOVIO EXPRESS SRL ,, REȚEA ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE CU FORAJ ORIZONTAL (SUBTRAVERSARE ) "
100%1023/02/2017Strada CUZA VODĂ nr. 1A bl. - sc. - et. - ap. - NR. 31144U.A.T. ORAȘ ISACCEA - REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE ,, ALIPIRE A DOUĂ IMOBILE - LOT NR. 1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1200 MP ȘI LOT NR. 2 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1853 MP "
100%9527/12/2017Strada AVRAM IANCU nr. 59 bl. - sc. - et. - ap. - 375NR.31835LAZAR MIOARA VICTORIȚA,, CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ PENTRU UTILAJE ȘI MAȘINI ȘI IMPREJMUIRE IMOBIL ”
100%9419/12/2017- - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 32249NR. 32249MAXIM LUMINIȚA - CONSTANȚA ,, CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ”
100%9306/12/2017Strada CURENTULUI nr. 52 bl. - sc. - et. - ap. - 30341 NR. 30341 MAXIM VALERICA ,, AMPLASARE MODUL PVC CU DESTINAȚIE DE LOCUINȚĂ ”
100%9224/11/2017Strada SUHAT nr. 24 bl. - sc. - et. - ap. - 1035NR. 31954DANȚIȘ VIOREL ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ”
100%9124/11/2017Strada D. BOLINTINEANU nr. 25A bl. - sc. - et. - ap. - 929/2-COBZARENCU PARASCHIȚA,, CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ”
100%9022/11/2017Strada CÂMPIA LIBERTĂȚII nr. 91 bl. - sc. - et. - ap. - 30924;30925; 30577;1220nr.30924,nr. 30925, nr. 30577, nr. 30223ION STERIAN - REPREZ. S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. PROIECT NR.1267/2017 ,, INTERCONECTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT CU SISTEMUL INTERNAȚIONAL ȘI REVERSE FLOW LA ISACCEA ” - INTERCONECTARE ISACCEA.
100%8921/11/2017Strada VICTORIEI nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. - 376 -CHIRIAC MARIAN RACORDAREA LA SISTEMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ A IMOBILULUI DIN STR. VICTORIEI , NR.16 ,ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA
100%8821/11/2017Strada DOBROGEANU GHEREA nr. 9A bl. - sc. - et. - ap. - 30211 NR. 30211ILIE EMIL - ADMINISTRATOR SC EMIMAR- COM SRL SCHIMBARE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE DIN ,, CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE ȘI SOCIAL CULTURALE” ÎN ,, APARTAMENTE CU DESTINAȚIA LOCUINȚE FAMILIALE ”
100%8420/11/2017Strada CRIȘAN nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - 31713NR. 31713ORAȘ ISACCEA - reprez. prin Primar Moraru Anastase CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE CICLUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIN CADRUL LICEULUI ,,CONSTANTIN BRĂTESCU ” ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA .
100%8317/11/2017Strada 1 DECEMBRIE nr. 91 bl. - sc. - et. - ap. - 31913NR. 31913ORAȘ ISACCEA - reprez. prin Primar Moraru Anastase CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE LICEUL ,,CONSTANTIN BRĂTESCU ” ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA .
100%8720/11/2017Strada CLOȘCA nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. - 383-ASLAN ANGHEL ,,CONSTRUIRE CORP NOU LOCUINȚĂ ”
100%8620/11/2017Strada CLOȘCA nr. 86 bl. - sc. - et. - ap. - 287 NR. 31296CHITIC AGLAIA ,, EXTINDERE LOCUINȚĂ ”
100%8520/11/2017Strada NICOLAE GRIGORESCU nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - 31574NR. 31574ORAȘ ISACCEA - reprez. prin Primar Moraru Anastase CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE ,, CENTRU DE ZI PENTRU COPII ” , ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA .
100%8216/11/2017Strada AVRAM IANCU nr. 3-5 bl. - sc. - et. - ap. - 30919,30166NR. 30919, NR. 30166ION MARIUS,, ALIPIRE IMOBIL SITUAT IN STR. AVRAM IANCU, NR.3 CU IMOBIL SITUAT ÎN STR. AVRAM IANCU , NR.5, ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA ”
100%8116/11/2017Strada AVRAM IANCU nr. 3-5 bl. - sc. - et. - ap. - 30919,30166NR. 30919, NR. 30166ION MARIUS,, EXTINDERE ATELIER MECANIC ”
100%7726/10/2017Strada MIHAI EMINESCU nr. 5A bl. - sc. - et. - ap. - 30058 NR. 30058ORAȘ ISACCEA - REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE ,,CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE DE SERVICIU ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA,STR. MIHAI EMINESCU , NR. 5A, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2 ETAJE , 10 UNITĂȚI LOCATIVE ”
100%7927/10/2017Strada 1 DECEMBRIE nr. 91 bl. - sc. - et. - ap. - 31913NR. 31913U.A.T. ORAȘ ISACCEA - REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE << REABILITARE , MODERNIZARE ȘI DOTARE CORP ANEXĂ (ATELIER ȘCOALĂ ) LICEUL TEORETIC ,, C-TIN BRĂTESCU ” ORAȘ ISACCEA , JUD. TULCEA >> etapa D.A.L.I.
100%7217/10/2017Strada 1 DECEMBRIE nr. 91 bl. - sc. - et. - ap. - 30893NR. 30893U.A.T. ORAȘ ISACCEA - REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE << CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE LICEUL ,,CONSTANTIN BRĂTESCU ” ,ORAȘ ISACCEA ,JUD. TULCEA >> etapa D.A.L.I
100%6311/09/2017Strada 1 DECEMBRIE nr. 29 bl. - sc. - et. - ap. - 498 NR. 31630U.A.T. ORAȘ ISACCEA - REPREZ. PRIN MORARU ANASTASE ,, REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU ADMINISTRATIV ” - FAZA D.A.L.I.
100%7419/10/2017Strada NICOLAE GRIGORESCU nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - 31574NR. 31574U.A.T. ORAȘ ISACCEA - REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE << CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE - CENTRUL DE ZI ,, PENTRU O ZI MAI BUNĂ ” ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA >> etapa D.A.L.I.
100%8030/10/2017Strada CÂMPIA LIBERTĂȚII nr. 91 bl. - sc. - et. - ap. - 30925NR. 30925ENGIE ROMÂNIA SA - PENTRU SNTGN TRANSGAZ SA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%[Replication or Save Conflict]
100%[Replication or Save Conflict]
100%7827/10/2017Strada 1 DECEMBRIE nr. 24 bl. - sc. - et. - ap. - 274-ENGIE ROMANIA SA - PENTRU DRAJGU VIOREL ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ”
100%7624/10/2017Strada VICTORIEI nr. 188 bl. - sc. - et. - ap. - 1033 NR. 31374MĂLAI CIPRIAN ,, OPERAȚIUNI IMOBILIARE LA NOTARIATUL PUBLIC - VÂNZARE IMOBIL TEREN STR. VICTORIEI , NR.188 ”
100%7523/10/2017Strada GRIGORE URECHE nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - 30957NR. 30957COTARU GHEORGHE,, OPERAȚIUNI IMOBILIARE - VÂNZARE IMOBIL ”
100%7319/10/2017- - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - - - CONSTANTIN BRENCEA- PENTRU SC AKTA TELECOM SA ,, TRASEU DE CABLU REȚEA FIBRĂ OPTICĂ ÎNGROPAT ÎNTRE LOCALITATEA ISACCEA ȘI NICULIȚEL ”
100%7016/10/2017Strada 1 DECEMBRIE nr. 91 bl. - sc. - et. - ap. - 31913NR. 31913U.A.T. ORAS ISACCEA- REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE ,, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CORP ANEXĂ (ATELIER ȘCOALĂ) LICEUL TEORETIC ,,C-TIN BRĂTESCU ” ORAȘ ISACCEA,JUD. TULCEA - etapa S.F.”
100%7116/10/2017Strada 1 DECEMBRIE nr. 91 bl. - sc. - et. - ap. - 31044;30893 NR. 30893, NR.31044U.A.T. ORAȘ ISACCEA - REPREZ .PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE ,, OPERAȚIUNI IMOBILIARE LA NOTARIATUL PUBLIC - ALIPIRE LOT1 ȘI LOT2 ”
100%6927/09/2017Strada VIDIN nr. 5 bl. - sc. - et. - ap. - 31652NR. 31652MUFTIATUL CULTULUI MUSULMAN -REPREZ. PRIN IONUS OZGHIUR,,REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE ,CONSOLIDARE ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE CONSTRUCȚIE C1 ÎN ANEXĂ PAROHIALĂ PENTRU GEAMIA MAHMUD YAZICI”
100%6820/09/2017Strada CÂMPIA LIBERTĂȚII / extravilan nr. 91 bl. - sc. - et. - ap. - 30925,30577,NR. 30925; NR. 30577S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A - REPREZ. PRIN ION STERIAN S.F. 1267/2017 ,, INTERCONECTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT CU SISTEMUL INTERNAȚIONAL ȘI REVERSE FLOW LA ISACCEA ” - INTERCONECTARE ISACCEA
100%6719/09/2017- - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 439- SIMITOPOL DAN - REPREZ. SC SOROCAM SRL ,, FORARE ȘI AMENAJARE PUȚ APĂ INDUSTRIALĂ ”
100%6618/09/2017Strada CALEA MĂCIN nr. 7A bl. - sc. - et. - ap. - 31814NR.31814U.A.T. ORAȘ ISACCEA - REPREZ. PRIN MORARU ANASTASE ,, ALIPIRE A DOUĂ LOTURI DE TEREN INTRAVILAN APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL ORAȘULUI ISACCEA ”
100%6515/09/2017Strada 1 DECEMBRIE nr. 75 bl. - sc. - et. - ap. - 923 628/NENGIE ROMÂNIA SA - PENTRU GĂRVĂNEANU GIGI,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%6413/09/2017Strada NUCILOR nr. 2A bl. - sc. - et. - ap. - 31224 NR. 31224MISURNOV ANDREI,, EXTINDERE LOCUINȚĂ ȘI SCHIMBARE ÎNVELITOARE EXISTENTĂ + ÎMPREJMUIRE IMOBIL ”
100%6007/09/2017Strada 1 DECEMBRIE ; MIRCEA VODĂ nr. 91A ; 18 bl. - sc. - et. - ap. - 31611; 30098 NR. 31611 ; NR. 30098U.A.T. ORAȘ ISACCEA- REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE : SALĂ DE SPORT ,, PROGRESUL ” ȘI BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ ,, ELENA LELIA AVRIGEANU ” ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA - FAZA D.A.L.I.
100%6211/09/2017- - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 1220NR. 30223O.U.A.I. FRUVINIS - REPREZ. PRIN POPA VLĂDUȚ GEORGIAN ,, MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA , JUDEȚUL TULCEA ”
100%6108/09/2017- - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 31221 NR. 31221VODAFONE ROMANIA SA BUCUREȘTI PRIN ETA SYSTEL SRL ,, AMPLASARE STAȚIE FIXĂ DE TELEFONIE MOBILĂ - INTRARE ÎN LEGALITATE ”
100%4023/06/2017Strada CAL. MĂCIN nr. 45 bl. - sc. - et. - ap. - 31831 NR. 31831SC BIROTICA COMPUTER SISTEM SRL- reprez. prin Adm. MORARU DUMITRU ,, CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ ÎN ORAȘUL ISACCEA ,JUDEȚUL TULCEA ”
100%5906/09/2017Strada CLOȘCA nr. 13 bl. - sc. - et. - ap. - 30141 NR. 30141 ENGIE ROMANIA SA - PTR. FILIP VICTOR,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%5804/09/2017Strada CLOȘCA nr. 37 bl. - sc. - et. - ap. - 31180 NR. 31180SCURTU AURELIA,, DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ( C2) ”
100%5717/08/2017Strada ZORELELOR nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - --S.C. HERAINVESTIMUS S.R.L. - REPREZ PRIN LAZĂR DAN CONSTANTIN ,, CONSTRUIRE ȘI AMENAJARE TERENURI DE TENIS ÎN LOCALITATEA ISACCEA ”
100%5610/08/2017Strada LIVEZII , CAL. MĂCIN. CUZA VODĂ, HĂȚAȘULUI,DV 37,FLORILOR nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 31840;30865;31773;31735;31740;31772;31814;31777;3146331840;30865;31773;31735;31740;31772;31814;31777;31463UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘ ISACCEA -REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE ,,AMENAJARE SPAȚII LIBERE NEFOLOSITE SAU DEGRADATE DIN INTRAVILANUL ORAȘULUI ISACCEA”
100%5408/08/2017Strada 1 DECEMNRIE nr. 91A și 18 bl. - sc. - et. - ap. - 31611;30098nr. 31611; nr. 30098UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘ ISACCEA - REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE : SALA DE SPORT ,,PROGRESUL ” ȘI BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ ,,ELENA LELIA AVRIGEANU ” ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA
100%5508/08/2017Strada 1 DECEMBRIE nr. 29 bl. - sc. - et. - ap. - 498 NR. 31630U.A.T. ORAȘ ISACCEA - REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE ,, REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU ADMINISTRATIV ”
100%5304/08/2017Strada MIRCEA VODĂ nr. 8 bl. 60 sc. B et. P ap. 3 -- GHERGHEVICI VALERICA -PENTRU COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA,, AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ ( SIGLA E-MAG) PE FAȚADA CLĂDIRII ”
100%5204/08/2017Strada DIMITRIE BOLINTINEANU nr. 27 bl. - sc. - et. - ap. - 30619NR. 30619ENGIE ROMANIA SA - PTR. MORARU DUMITREL,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%5104/08/2017Strada MIRCEA VODĂ nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - - -ENGIE ROMANIA SA - PENTRU VACUSTA EMIL,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%2911/05/2017Strada TEILOR nr. 13 bl. - sc. - et. - ap. - 31796 nr. 31796POPA ALICE CARMEN- REPREZ. SC ACC DESIGN INFO CONSTRUCT SRL ,, CONSTRUIRE PENSIUNE "
100%5012/07/2017Strada LIVEZII nr. 15A bl. - sc. - et. - ap. - 31799 NR. 31799PAZARGIC NELA ,, DESFIINȚARE CORP CONSTRUCȚIE C1 - ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ”
100%4907/07/2017Strada VICTORIEI nr. 116 bl. - sc. - et. - ap. - 30498 NR.30498AVRAM NICU ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ”
100%4805/07/2017Strada ANA IPĂTESCU nr. 2A bl. - sc. - et. - ap. - 31819NR. 31819IVANOV DAN ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ”
100%4705/07/2017Strada TRAIAN nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. - - -NICULAI MARINA ,, CONSTRUIRE ANEXE GOSPODĂREȘTI ”
100%4604/07/2017- - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 31213NR. 31213NICAFOR EXPERT SRL - reprez. prin POP CĂLIN CONSTRUIRE ,, MAGAZIE UTILAJE AGRICOLE ”
100%4530/06/2017- STUPARILOR nr. 5 bl. - sc. - et. - ap. - 31700NR. 31700CASIAN ION ,, OPERAȚIUNI IMOBILIARE LA NOTARIATUL PUBLIC ”
100%4430/06/2017Strada SĂLCIILOR nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - 31843 NR. 31843GHILAN MIHAELA,, OPERAȚIUNI IMOBILIARE LA NOTARIATUL PUBLIC ”
100%4328/06/2017Strada CAL. MĂCIN nr. 7A bl. - sc. - et. - ap. - --U.A.T. ORAȘ ISACCEA - REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE ,, OPERAȚIUNI IMOBILIARE LA NOTARIATUL PUBLIC ”
100%4228/06/2017Strada I.L. CARAGIALE nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - 3175631756ENGIE ROMANIA SA -PENTRU BUTNARIU LILIANA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%4126/06/2017Strada CLOȘCA nr. 79 bl. - sc. - et. - ap. - 31827 NR. 31827CALCIU NICOLETA ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ”
100%3921/06/2017- - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - --UAT ISACCEA- reprez prin PRIMAR MORARU ANASTASECONSTRUIRE ,, PLATFORMĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN ORAȘUL ISACCEA ,JUD. TULCEA ”
100%3819/06/2017- LIVEZII , CÂMPIA LIBERTĂȚII nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 31463 nr. 31463TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA prin mandatar SC TELECONSTRUCT COMPANY SRL ,, INSTALARE CABLU FIBRĂ OPTICĂ ÎN LOCALITATEA ISACCEA , JUDEȚUL TULCEA ”
100%3715/06/2017Strada ALEEA PORTULUI nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - 31141 NR. 31141 AUTORITATEA NAVALĂ ROMANA PRIN CĂPITĂNIA ZONALĂ TULCEA - REPREZ. PRIN ICHIM IULIAN DAN CONSTRUIRE ,, SEDIU CĂPITĂNIE PORT ISACCEA ”
100%3607/06/2017Strada AVRAM IANCU nr. 59 bl. - sc. - et. - ap. - 375 nr. 31835CATRINCIUC LENUȚA ,, OPERAȚIUNI NOTARIALE - VÂNZARE IMOBIL ”
100%3507/06/2017Strada DOBROGEANU GHEREA nr. 11 bl. - sc. - et. - ap. - 30122 NR. 30122AMET AISE,, DESFIINȚARE CORP LOCUINȚĂ - C1 ”
100%3430/05/2017Strada 9 MAI nr. 11 bl. - sc. - et. - ap. - 794 NR. 30679CIOCEA DANIEL - ALEXANDRU ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ”
100%3325/05/2017Strada VIDIN nr. 5 bl. - sc. - et. - ap. - 31652 NR. 31652MUFTIATUL CULTULUI MUSULMAN CONSTANTA,, REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE , SUPRAETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ (C1) ÎN ANEXĂ PAROHIALĂ A GEAMIEI MAHMUD YAZICI "
100%3225/05/2017Strada DOBROGEANU GHEREA nr. 11 bl. - sc. - et. - ap. - nr. 30122 NR. 30122AMET AIȘE,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ETAJ "
100%3117/05/2017Strada ANA IPĂTESCU nr. 2A bl. - sc. - et. - ap. - 31819 NR. 31819IVANOV DAN ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER ȘI GARAJ AUTO "
100%3016/05/2017Strada CAL. MĂCIN nr. 2 BIS bl. - sc. - et. - ap. - 30713 NR. 30713SC NOVIO EXPRESS -REPREZ. PRIN ADM. HURJUI STELA ,, AMENAJARE SPĂLĂTORIE AUTO ÎN SPAȚIUL CONSTRUIT EXISTENT "
100%1830/03/2017Strada VICTORIEI nr. 79 bl. - sc. - et. - ap. - 31807 NR. 31807U.A.T. ORAS ISACCEA - REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE,, AMENAJAREA COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIALE REVĂRSAREA "
100%2808/05/2017Strada LIVEZII nr. 15 bl. - sc. - et. - ap. - 30758 NR. 30758PAZARGIC ALEXANDRA,, DEZLIPIRE IMOBIL IN DOUĂ LOTURI - LOT 1 și LOT 2 "
100%2705/05/2017Strada AVRAM IANCU nr. 55 bl. - sc. - et. - ap. - --MIȘCALENCU FILIP ,, EXTINDERE LOCUINȚĂ "
100%2625/04/2017Strada CONSTANTIN BRÂNCOVEANU nr. 3 bl. - sc. - et. - ap. - 30194 NR. 30194ZUBATE CONSTANTIN,, CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ( BUCĂTĂRIE DE VARĂ + GARAJ AUTO )"
100%2525/04/2017Strada CLOȘCA nr. 52 bl. - sc. - et. - ap. - 354 NR. 31813MALACU HRISTACHE - PETRE,, DESFIINȚARE LOCUINȚĂ ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ "
100%2413/04/2017Strada DOBROGEANU GHEREA nr. 53 bl. - sc. - et. - ap. - --DESPINA NICOLAE ,, SCHIMBARE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ÎN SPAȚIU COMERCIAL ,CONSTRUIRE GARAJ AUTO ȘI BECI CU TERASĂ "
100%2312/04/2017- - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 30577 ; 1220 ; 30925Nr. 30925; 30223;30577 SC SNIF PROIECT S.A. TARGOVIȘTE - PENTRU S.N.T.G.N.TRANSGAZ SA MEDIAȘ ,, LUCRĂRI DE CONSOLIDARE TEREN ÎN CADRUL S.M.G. ISACCEA "
100%2210/04/2017Strada AVRAM IANCU nr. 57 bl. - sc. - et. - ap. - 31564 NR. 31564TUDOR PAUL ,, CONSTRUCȚIE LOCUINȚĂ PARTER + MANSARDĂ ȘI GARD STRADAL "
100%2106/04/2017Strada VICTORIEI nr. 188 bl. - sc. - et. - ap. - 1033NR.31374MĂLAI CIPRIAN ,, CONSTRUIRE IMOBIL P+M LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI IMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ "
100%1407/03/2017Strada EXTRAVILAN nr. - bl. - sc. - et. - ap. - --SC SOROCAM SRL - reprez. prin Director Exploatare Turcu Sergiu ,, REABILITARE DRUM DE EXPLOATARE 347 "
100%2004/04/2017Strada CURENTULUI nr. 24 bl. - sc. - et. - ap. - 31614 NR. 31614VIȘAN MARIUS -CĂTĂLIN ,, EXTINDERE LOCUINȚĂ PARTER ȘI CONSTRUIRE CORP INDEPENDENT CU DESTINAȚIE DE GARAJ AUTO "
100%1904/04/2017Strada 24 IANUARIE nr. 5 bl. - sc. - et. - ap. - 30081 NR. 30081BUJOREANU IULIAN ,, DEZMEMBRARE IMOBIL IN DOUĂ LOTURI PENTRU OPERAȚIUNI IMOBILIARE DE PARTAJ LA NOTARIATUL PUBLIC "
100%1627/03/2017Strada 1 DECEMBRIE nr. 59 bl. - sc. - et. - ap. - 659 NR. 31202GRIGORAS STELIAN ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI IMPREJMUIRE IMOBIL "
100%1727/03/2017Strada VLAD ȚEPEȘ nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. - 31761 NR. 31761DOBRIN GETA ,, CONSTRUIRE GARAJ AUTO "
100%1303/03/2017Strada CURENTULUI nr. 52 bl. - sc. - et. - ap. - 1048NR. 30341MAXIM NICOLAE,, OPERAȚIUNI IMOBILIARE LA NOTARIATUL PUBLIC - VÂNZARE IMOBIL "
100%1227/02/2017Strada DOBROGEANU GHEREA nr. 30 bl. - sc. - et. - ap. - 31774 NR. 30603; 30785IVANOV BOGDAN- IONUȚ ,, OPERAȚIUNI IMOBILIARE LA NOTARIATUL PUBLIC - ALIPIRE DOUĂ LOTURI "
100%1124/02/2017- CURENTULUI nr. 26 bl. - sc. - et. - ap. - 3069030690HARTAS VELICA ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI IMPREJMUIRE "
100%702/02/2017Strada CALEA MĂCIN nr. 57 bl. - sc. - et. - ap. - 30436NR. 30436MAXIM MITREA ,, CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE ȘI PRELUCRARE FRUCTE NUCIFERE . IMPREJMUIRE TEREN "
100%803/02/2017Strada CAL. MĂCIN nr. 2 BIS bl. - sc. - et. - ap. - 30713NR. 30713SC NOVIO EXPRESS SRL - REPREZ. PRIN ADMINISTRATOR HURJUI STELA ,, CONSTRUCȚIE SPAȚIU COMERCIAL CU DESTINAȚIE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ "
100%907/02/2017Strada LIVEZII nr. 9 bl. - et. - ap. - 1127-CONDRAT MARIA ,, OPERAȚIUNI IMOBILIARE LA NOTARIATUL PUBLIC - VÂNZARE TEREN INTRAVILAN "
100%601/02/2017Strada AUREL VLAICU nr. 14 bl. - sc. - et. - ap. - 31183NR. 31183UȚU GEORGEL,, LUCRĂRI DE MODERNIZARE LOCUINȚĂ ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ "
100%516/01/2017Strada VLAD ȚEPEȘ nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. - 30519 NR. 30519PAROHIA BISERICII ORTODOXE ,,SF. GHEORGHE "- REPREZ . PRIN PR. IGOR PADNEVICI LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA RESTAURĂRII ȘI CONSERVĂRII LĂCAȘULUI DE CULT BISERICA ORTODOXĂ ,, SF. GHEORGHE " , ORAȘUL ISACCEA , JUDEȚUL TULCEA .
100%406/01/2017Strada 1 MAI nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. - 222-MIRICA VASILICA ,, DESFIINȚARE CORPURI CLĂDIRE C2 ȘI C3 CU DESTINAȚIA DE ANEXE GOSPODĂREȘTI "
100%305/01/2017Strada VICTORIEI nr. 116 bl. - sc. - et. - ap. - 30498 NR. 30498AVRAM NICU ,, DESFIINȚARE PARȚIALĂ A CORPULUI DE CLĂDIRE C1 , CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ "
100%205/01/2017Strada CLOŞCA nr. 86 bl. - sc. - et. - ap. - 1276 NR. 30021ONESCU ALINA MIHAELA,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER "
100%104/01/2017- EXTRAVILAN nr. - bl. - sc. - et. - ap. - 31536 NR. 31536PASCU PAVEL,, DEZMEMBRARE TEREN EXTRAVILAN ÎN DOUĂ LOTURI "