Autorizatii de Construire - 2021Nr.A.C.

1
Data eliberari

2
Adresa imobilului

3
Nr. cadastral

4
Nr. C.F.

5
Solicitant

6
Scopul actului

7
100%601/04/2021Strada Bobâlna Nr. 14 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - - -TELICEANU COSTICA REAUTORIZARE REST DE EXECUȚIE PRIVIND LUCRAREA - CONSTRUIRE CORP NOU LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER AUTORIZATĂ PRIN A.C. NR.25/14.12.2017 ȘI A.C. NR. 36/ 24.11.2015
100%529/03/2021Strada Avram Iancu Nr. 11 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30371NR. 30371IVANOV LILIANA CONTINUARE EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE NEFINALIZATE PRIN A.C. NR. 47/11.09.2002 , EXTINDERE , SCHIMBARE DE
DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE (C2) DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN LOCUINȚĂ ȘI CONSTRUIRE FOIȘOR
( intrare în legalitate conform Proces -verbal de constatare a contravenției nr. 6512/ 23.06.2020 )
100%913/05/2021Strada Popa Şapcă Nr. 2 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 34640 NR. 34640GĂRVĂNEANU LUCIAN DESFIINȚARE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ (C2) ȘI CONSTRUIRE PE ACELAȘI AMPLASAMENT A UNEI LOCUINȚE
Date caracteristice privind construcțiile : Sconstruită propusa pentru desființare C2= 37 mp ; Sc locuință propusă pentru construire= 107,35 mp ; S desfășurată locuinta propusă = 107,35 mp ; S utilă locuință propusă = 84,93 mp ; S locuibilă /nr. camere = 50,96 mp / 3 camere ; Regim de înălțime - Parter ; zidărie bca; fundații beton armat ; acoperis sarpantă lemn ; utilități - apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale .
100%702/04/2021Strada Curentului Nr. 20 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 34571NR. 34571ENE CATALIN ȘI ENE DANIELA DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M
Date caracteristice construcții : suprafață construită propusă pentru demolate = 131 mp ; suprafață construită propusă corp nou= 152,37 mp , suprafață desfășurată propusă corp nou = 259,24 mp , suprafață utilă propusă corp nou = 210,18 mp , înălțimea maximă a construcției propusă corp nou : 7, 10; regim de înălțime propus corp nou - parter și mansardă , fundații beton armat , acoperiș - șarpantă lemn, învelitoare tablă tip tiglă maro, instalații propuse - racord apă, canalizare, energie electrică , gaze naturale .
100%2402/09/2021Strada Suhat Nr. 7 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - --POMAZAN MIHAI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Date caracteristice amplasamentului și construcțiilor : Suprafață teren= 1508 mp ; Sconstruită propusă = 68,85 mp ; Sutilă propusă= 55,67mp ; S locuibilă propusă =26,58 mp / 2 camere ; Regim de înălțime Parter ; Zidărie BCA, fundație beton armat, acoperiș sarpantă lemn , învelitoare tablă cutată ; asigurare utilități urbane pe stradă : apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaze naturale
100%2615/09/2021Strada Tudor Vladimirescu Nr. 12A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 35960NR. 35960CORNICI ALIN - GEORGE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E
Date caracteristice privind amplasamentul și construcția : teren in suprafață de 691 mp ; Sc propusă=103,45mp ; Sdesf.propusă= 177,55mp; Sutilă propusă=134,00 mp ; S locuibilă propusă= 72,80 mp (4 camere ) ; înălțimea max. a construcției=+7,05m ; structură de rezistență de tip structură confinată legată cu stâlpi și grinzi , zidărie cărămidă, învelitoare tip șarpantă, tamplărie pvc; utilități apă ,canalizare, energie electrică, gaze naturale .
100%2302/09/2021Strada Vasile Alecsandri Nr. 29A 35930NR. 35930 ISACCEA LAVRENTE ADRIAN ȘI LAVRENTE MARIA CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER
Date caracteristice ale amplasamentului și construcției: Suprafață teren= 1093 mp; Sconstruită propusă=163,71 mp; Sutilă propusă= 125,51 mp; S locuibilă propusă=62,72 mp /4 camere ; Regim de înălțime Parter ; zidărie BCA, fundații beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn în două ape, învelitoare tablă tip țiglă; asigurarea utilităților urbane pe stradă: apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale ;
100%1918/08/2021Strada 1 Mai Nr. 12 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30666NR. 30666 ISACCEA DURSUM ERGEAN CORP LOCUINȚĂ ( C1)
Date caracteristice privind construcțiile : Suprafață construită propusă ptr. desființare= 63 mp ; Regim de înălțime - Parter .
100%2202/09/2021Strada Tudor Vladimirescu Nr. 13 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 634/2NR.34633 ISACCEACOMANICI VERGINICA EXTINDERE ȘI SCHIMBARE ACOPERIȘ CORP C1, CONSTRUIRE CORP NOU LOCUINȚĂ , CONSTRUIRE GARAJ AUTO
Date caracteristice ale amplasamentului și construcțiilor : Teren in suprafață de 1237,91mp ; Sc menținută= 74,95 mp; Sc propusă 150,85 mp; Regim de înălțime parter ; zidărie portantă din paiantă, cadre din beton armat și zidărie portantă din BCA Corp C1; cadre din beton armat și zidărie portantă din BCA corp C2; asigurarea utilităților urbane existente pe strada : apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale .
100%2023/08/2021Strada 1 Decembrie Nr. 53 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30853NR. 30853ZURA GHEORGHE REPARAȚII LOCUINȚĂ ȘI ANEXE, REFACERE BUCĂTĂRIE, BAIE, GARAJ ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE TEREN
Date caracteristice privind construcțiile : Arie construită existentă = 174 mp ; Arie C1 = 92 mp, Arie C2= 41 mp , Arie C3=24 mp, Arie C4= 21 mp ; Regim de inălțime - Parter ; sistem constructiv / zidărie : corp C1- paiantă consolidată , corp C2- bca , corp C3- paiantă, corp C4 - bca ; utilități existente : apă, canalizare, energie electrică , gaze naturale ; Arie teren = 1497 mp ; Arie alei, parcări, trotuare =120 mp; A spații verzi = 1199 mp
100%3110/12/2021Strada Stuparilor Nr. 13 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31828nr. 31828CUPICENCU NICUȘOR EXTINDERE LOCUINȚĂ (C1)
Date caracteristice construcției : Sc propusă C1 = 52,66 mp ; Sd propusă C1= 52,66 mp ; Su propusă C1= 45,56 mp ; regim de înălțime -Parter ;
înălțimea la strașină = 2,70m; înălțimea max. a construcției = 4,75 m ; fundație beton armat , zidărie bca, acoperiș sarpantă, tâmplărie PVC, utilități - apă , canalizare, energie electrică .
100%411/03/2021Aleea Portului Nr. 1 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30456NR. 30456SC TGL SPEDITION WAY SRL- prin TRANULEA GEORGE - LAURENTIU
AMPLASARE CONTAINER MODULAR ÎN SCOPUL COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR DE TIP FAST-FOOD
100%316/02/2021Calea Macin Nr. 51 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 808NR. 31618MîNDRU ANAMARIA CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE IMOBIL
Date referitoare la construcții : Regim de înălțime propus : P+M ; Sc propusă= 183,50 mp ; Sdesf. propusă= 269,45 mp ; Su propusă = 158,12 mp ; Sloc.propusă= 87,28mp/ 5 camere ; Înălțimea la cornisă = 4,70 m(2,30) ; Înălțimea max. a constr. = 6,60 m; Sistem constructiv : fundații beton armat, , zidărie BCA , acoperiș șarpantă+terasă, învelitoare tablă tip tiglă ; Instalații : sanitare, termice , electrice .
100%2824/11/2021Strada Calea Măcin Nr. 10 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 34587 NR. 34587BARGAN EMINE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ
Date caracteristice privind construcția: Regim de înălțime : P+1+M; Suprafață construită propusă = 160,30 mp ; Suprafață desfășurată propusă = 480,90 mp ; Suprafață utilă propusă = 423,75 mp ; structură zidărie portantă, fundații beton armat, acoperiș șarpantă lemn, învelitoare tiglă metalică ; utilități - apă, canal, energie electrică, gaze naturale.
100%2910/12/2021Strada Avram Iancu Nr. 5 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30166NR. 30166DRAGAN VALENTIN
DESFIINȚARE CONSTRUCȚII C1 ȘI C2 (C.F. NR. 30166)
Date caracteristice privind construcțiile : Suprafață construită propusă pentru desființare ( C1 și C2) = 157 mp , regim de înălțime Parter , C1 și C2 - construcții industriale și edilitare
100%3010/12/2021Strada Păcii Nr. 20 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30980 NR. 30980VIORICĂ MARIANA EXTINDERE LOCUINȚĂ
Date caracteristice ale construcției : Sc propusă pentru desființare din C1 = 25,01 mp ; Sc propusă pentru extindere C1= 56,37 mp; regim de înălțime existent și propus - Parter ; înălțimea la coama propusă =4,20 m ; înălțimea la streașina propusă = 2,70 m ; fundații beton armat, pereți zidărie BCA, tamplărie PVC , șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă ; instalații sanitare, termice , electrice
100%1222/06/2021Strada Nicolae Bălcescu Nr. 6 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30848NR. 30848ȘERBAN IOAN TIBERIU CORP CONSTRUCȚIE C1 (CF.30848) Date caracteristice privind construcția : regim de înălțime parter, suprafață construită la sol 73 mp, destinație locuință , sistem constructiv - fundație piatră, acoperiș șarpantă, învelitoare tiglă, tamplărie lemn, tencuieli pământ
100%1322/06/2021Strada Gheorghe Asachi Nr. 4 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31628NR. 31628RĂILEANU MIHAI și RĂILEANU CRISTINA
EXTINDERE LOCUINȚĂ (C1)
Intrare în legalitate - măsură a procesului verbal de constatare a contravenției nr. 10258 / 24.09.2020
Date caracteristice ale construcției : Regim de înălțime - parter; Supraf. constr. extindere C1 = 56,59 mp ; Suprafata totala existentă și propusă C1 = 122,51mp; fundații piatră+ beton armat ; acoperiș șarpantă lemn, zidărie bca
100%1024/05/2021Strada Ana Ipătescu Nr. 13A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 34628NR. 34628MORFI FLORIN CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ
Date cu caracteristici privind construcția : Regim de înălțime - Parter ; Sconstr. = 145,12 mp ; Sdesf. = 145,12 mp ; Sutilă= 121,95 mp ; Slocuibilă= 75,25 mp/ 4 camere ; fundații beton ; sistem constructiv BCA ; acoperiș sarpantă; învelitoare tablă tip tiglă maro ; tampărie exterioară PVC ; utilități -apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale .
100%118/01/2021Strada - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32011; 32014; 32013, 32382, 32591NR. 32011; 32014; 32013, 32382, 32591.S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.MEDIAS - prin Administrator B.C.P.C.-DUMITRESCU TIBERIU
PROTECȚIA CONDUCTELOR DE TRANZIT CARE SUBTRAVERSEAZĂ DUNĂREA ÎN ZONA DIGULUI ȘI REFACEREA SEMNALIZĂRILOR
100%1608/07/2021- - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32693NR. 32693CĂRBUNARU ȘTEFANA
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE
Date caracteristice ale construcției : regim de înălțime Parter , suprafață construită 128,94 mp, suprafață utilă 102,72 mp , structură BCA , fundații beton armat, acoperiș sarpantă în patru ape, învelitoare tablă , tamplărie pvc .
100%1714/07/2021Strada Campia Libertății Nr. 89B Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30051NR. 30051 ISACCEA SC DUNAPREF CARIERE SRL- reprez. prin MANIU ALEXANDRA LIDIA AMPLASARE STAȚIE DE ASFALT ȘI STAȚIE BETOANE Date referitoare la construcții : suprafață construită 369,10 mp; suprafață utilă 350,00 mp ; înălțimea la cornișă 10,00 m ; inălțimea maximă a construcției 15,00 m ; zidărie portantă intărită cu stâlpișori din beton armat, platformă amplasament stație 160,00mp.
100%1523/06/2021- - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32637, 31841, 32623, 33159, 32647, 33150, 32642, 30867, 33149, 31050NR. 32637, NR.31841, NR.32623,NR.33159, NR.32647, NR.33150, NR.32642, NR.30867, NR.33149, NR.31050SC RCS & RDS SA - prin Imputernicit ROMEO BARBUCEANU CONSTRUIRE REȚEA SUBTERANA ȘI INTERURBANĂ PENTRU FURNIZARE DE SERVICII DE TELECOMUNICAȚII ELECTRONICE (INTERNET, TELEFONIE, TELEVIZIUNE )
100%2711/11/2021Strada Nicolae Grigorescu, Dobrogeanu Gherea , Vlad Țepeș, 1 Mai, Vidin , 1 Decembrie Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31222,31446, 31465, 31468, 31503, 31532NR.31222, 31446, 31465, 31468, 31503, 31532ORASUL ISACCEA - PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ZONEI CENTRALE DIN ORAȘUL ISACCEA PRIN IMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI PIETONALE
100%2125/08/2021Strada Mihai Eminescu Nr. 13 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32672NR. 32672 ISACCEA ORAȘUL ISACCEA - reprez. prin PRIMAR MORARU ANASTASE REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI ,, CONSTANTIN BRĂTESCU ”, ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA
Date caracteristice privind amplasamentul și construcțiile : S teren= 3499 mp , Sc existentă = 1163 mp , Sc propusă= 118,52 mp; Regim de inălțime existent și propus : Parter; Nr. locuri garaje și parcaje= 4 ; utilități urbane asigurate : apă, canalizare, energie electrică, energie termică, salubritate.
100%2506/09/2021Strada Predeal, Alexandru Vlahuță, Panait Cerna Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31266 ; 31479; 3148631266 ; 31479; 31486ORASUL ISACCEA -PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ZONA CEAIR, ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA
Drumurile propuse pentru modernizare sunt străzi urbane , categoria de importanță IV, în lungime totală propusă pentru modernizare : 1042,5 ml, după cum urmează : str. Predeal cu lungimea de 430,0 ml ; str. Alexandru Vlahuță cu lungimea de 360,5 ml; str. Panait Cerna cu lungimea de 252,0 ml. Suprafață carosabil 4972 mp, suprafață pietonală 691 mp.
100%1805/08/2021Strada Dâmboviţei Nr. 2 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31736 NR. 31736ORASUL ISACCEA - PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE LOC DE JOACĂ ,, PARCUL CIPOLINO ” DIN ORAȘUL ISACCEA , JUDEȚUL TULCEA
Caracteristici constructive propuse : suprafață pietonală 450 mp, spații verzi suprafață 506 mp , utilități asigurate - apă potabilă (amplasare 1 cișmea și sistem de irigare gazon ) , energie electrică ( amplasare 12 stâlpi solari cu panouri fotovoltaice monocristaline + 20 stâlpi pitici cu baterii solare ) , amplasare mobilier urban ( 20 bănci, 10 coșuri gunoi ), amplasare echipamente de joacă ( 11 obiecte de joacă și 5 de fitness) , amplasare toaletă ecologică , împrejmuire teren în lungime de 127 ml.
100%1422/06/2021- - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - NR. 31034NR. 31034ORASUL ISACCEA - PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE ADĂPOST PESCĂRESC ÎN ORAȘUL ISACCEA , JUDEȚUL TULCEA
Date caracteristice ale investiției : Construcții pentru instituții publice -2 corpuri ; Adăpost pescăresc -regim de înălțime parter , Supraf. constr. cu terasă = 74,00 mp, sistem constructiv lemn, fundații beton armat, acoperiș șarpantă lemn, învelitoare stuf, tamplarie lemn , utilități energie electrică, apă potabilă; Adăpost ambarcațiuni pescărești regim de înălțime parter, suprafață construită 74 mp; Ponton pentru ambarcatiuni pescărești - 5 locuri de acostare, supraf. 27,5mp; Amenajare dig -reabilitare suprafață de 458,3mp ; Amenajare canal - 315m
100%822/04/2021Strada Câmpia Libertăţii Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32815NR.32815SC ELCAS PRODIMPEX S.R.L. reprez. COCARJAN RALUCA - pentru ENGIE ROMÂNIA SA EXECUȚIE INSTALAȚIE DE PROTECȚIE CATODICĂ CU INJECȚIE DE CURENT, (proiectare și execuție )
S.P.C. CÂMPIA LIBERTĂȚII , oraș Isaccea , str. Câmpia Libertății intersecție cu drumul ce duce la Castelul de Apă , jud. Tulcea
100%225/01/2021Aleea Portului Nr. 1 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 3045630456C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI -prin Director General Șerban Alexandru - Gabriel DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ
100%1124/05/2021- - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 3228932289A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA-reprez. DAMIAN MARIUS FLORIN REPARAȚII CONDUCTĂ DE REFULARE SPA ISACCEA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA , JUDEȚUL TULCEA