Autorizatii de Construire - 2019Nr.A.C.

1
Data eliberari

2
Adresa imobilului

3
Nr. cadastral

4
Nr. C.F.

5
Solicitant

6
Scopul actului

7
100%613/03/2019Strada Dimitrie Bolintineanu Nr. 25 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 929/1-COBZARENCU VASILICA ,, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE LOCUINȚĂ ” Caracteristici : Sc existentă = 39,37mp ; Su existentă =28,57 mp ; Sc propusă= 29,16 mp ; Su propusă = 23,72 mp ; Sc totală = 68,53 mp ; Su totală = 149,03 mp ; regim de înălțime parter ; fundații piatră+ b.a., acoperiș șarpantă, sistem constructiv pământ stabilizat+ zidărie înrămată
100%921/03/2019Strada Dimitrie Bolintineanu Nr. 9 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32597NR. 32597LEFTER ADRIAN ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ” Caracteristici : regim de înălțime Parter ; Ac= 157,62 mp ; Ad= 157,62 mp ; Au= 130,87 mp ; Al= 68,55 mp; fundație beton armat, zidărie b.c.a. inrămat în sâmburi și centuri b.a., acoperiș tip șarpantă , învelitoare tablă tip țiglă, tâmplărie p.v.c.
100%7210/12/2019Strada Cal. Măcin Nr. 14A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 33 NR. 30750ȘERBAN STELICĂ
,, AMPLASARE CONSTRUCȚIE UȘOARĂ (CONTAINER PVC ) ” Caracteristici construcție : Suprafață construită = 47,25 mp ; Suprafață desfășurată = 47,25 mp; Înălțimea la cornișă = 2.20 m ; Înălțimea maximă a construcției = 2,80 m ; Nivel = Parter .
100%2302/05/2019Strada Doctor Marinescu Nr. 8A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 397/1 316/N MIHAIL MARIAN SORIN REAUTORIZARE
,,CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER + MANSARDĂ ”
LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT ( AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 10 DIN 25.06.2014 )

100%2406/05/2019- - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30464NR. 30464 S.C. BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL - reprez. prin Arama Vlad
,, AMPLASARE CONTAINER METALIC SANITAR PREFABRICAT CU BAZIN ETANȘ VIDANJABIL DIN FIBRĂ DE STICLĂ ”
Construcție cu caracter provizoriu . Provizoratul este condiționat de valabilitatea dreptului de concesiune prevăzut în contractul nr. 5153/ 13.08.2004.
100%4226/08/2019Strada Avram Iancu Nr. 59 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31835NR. 31835LAZĂR MIOARA VICTORIȚA INTRARE ÎN LEGALITATE : ,, AMENAJARE PARC AUTO ȘI CONSTRUIRE GARAJ ”
Caracteristici construcție : Regim de înălțime parter, Sc propusă = 160mp ; Su propusă = 154,44 mp ; H cornișă - 4m, H max. - 4,95m ; sistem constructiv - structură metalică, fundații - beton armat , învelitoare -panouri tristrat , tâmplărie metalică ; Utilități propuse - apă, canalizare, energie electrică .
100%4819/09/2019Strada Zorelelor Nr. 1 Bis Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32810NR. 32810SC COMPLEX DIVAD RELAX SRL- reprez . prin MORARU GEORGETA ,, CONSTRUIRE PISCINĂ , ANEXE AFERENTE FUNCȚIUNII ȘI SEDIU SOCIAL SC COMPLEX DIVAD RELAX SRL , LOC . ISACCEA , JUD. TULCEA ” Caracteristici constructive : fundații continue B.A. , sistem constructiv lemn + OSB , acoperiș șarpantă , suprafață construită sediu social: 115,50 mp, suprafață utilă 74,60mp , suprafață construită anexe 99,00 mp , suprafață utilă anexe 85,10 mp , suprafață piscină 197,35 mp , regim de înălțime construcții Parter , număr locuri de parcare 6, suprafață construită parcaje: 65,30mp ; suprafață pietonală 540 mp
100%4013/08/2019Strada Vlad Țepeș Nr. 7 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32702 NR. 32702GRIGORAS STELIAN ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI ”
Caracteristici tehnice : Regim de înălțime parter ; Sc propusă locuință= 123,75mp, Sutilă propusă= 97,70mp ; înălțimea la cornișă = +3,00m; Înălțimea maximă = +5,70m ; Sc foișor= 18,00mp ;Sutilă foișor= 18,00mp ,Înălțimea la cornișă= +2,45m ; Înălțimea maximă= +4,05m ; Sc magazie= 16,50mp; Sutilă magazie= 12,49mp ; Înălțimea la cornișă =+2,40mp ; Înălțimea maximă = +3,60m; sistem constructiv - zidărie bca întărită cu stâlpi grinzi beton armat ; fundații beton armat; acoperiș -șarpantă lemn; învelitoare - tiglă ceramică ; utilități: apă, canalizare, energie electrică, gaze.
100%2123/04/2019Strada Câmpia Libertății Nr. 10 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31399NR. 31399SIGUI ALEXANDRU ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ”
Caracteristici construcție : Regim de inălțime D+P , Sc= 162,77mp , Sd= 260,97mp , Su = 195,93 mp ; zidărie BCA , fundații BA , acoperiș sarpanta lemn, invelitoare tiglă metalică, inălțimea la cornișă +2,80, înălțimea max. a construcției +4,60.
100%3312/06/2019Strada Saunului Nr. 7 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30662 NR. 30662MITROFAN GICA ,, CONSTRUIRE GARAJ AUTO ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ LA LOCUINȚA EXISTENTĂ ”

Caracteristici constructive : Sc= 109 mp; Su =94,73 mp ; regim de înălțime parter ; sistem constructiv - zidărie BCA ; fundații - beton și b.a.
100%308/02/2019Strada Nucilor Nr. 25 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32689 NR. 32689BUTNARIU MARIAN și BUTNARIU SIMONA
,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ”
100%414/02/2019Strada Cloșca Nr. 86 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 287/1NR. 31296CHITIC AGLAIA
,, EXTINDERE LOCUINȚĂ ” Caracteristici construcție propusă : regim de înălțime parter , Sc = 89,14 mp, Su = 71,32 mp , S locuibilă = 61,77 mp /3 camere , fundații beton armat , acoperiș șarpantă, învelitoare tablă tip țiglă , utilități existente în zonă : apă potabilă, canalizare și energie electrică.
100%2721/05/2019Strada Cal Măcin Nr. 63 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30436 NR. 30436MAXIM MITREA ,,INTRARE ÎN LEGALITATE PENTRU CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ CU FUNCȚIUNEA DE HALĂ ” REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER . SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ 385,56 MP. SUPRAFAȚĂ UTILĂ 354,89 MP . ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A CONSTRUCȚIEI +6.85M. FUNDAȚIE BETON ARMAT. SUPRASTRUCTURĂ CADRE DIN STÂLPI ȘI GRINZI DIN B.A. . ZIDĂRIE BCA . ACOPERIȘ ȘARPANTĂ DOUĂ APE .
100%3929/07/2019Strada Cireșului Nr. 11 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32668NR. 32668GRECEANU CĂTĂLIN GABRIEL ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER + GARAJ AUTO ”
Caracteristici tehnice : Regim de inălțime : parter ; Sc locuinta= 189,85 mp ; S desf. locuinta= 189,85mp; Su locuinta = 141,81mp; S locuibilă ( 4 camere ) = 82,00mp ; Sc garaj= 56,26mp ; Sdesf. garaj= 56,26mp; Sutilă garaj= 47,24mp ; Fundații beton ; Sistem constructiv : structură zidărie bca portantă întărită de stâlpi grinzi beton armat ; Acoperiș : șarpantă; Utilități : apă potabilă, canalizare , gaze naturale , energie electrică .
100%208/02/2019- - Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 439- SC SOROCAM SRL- reprez. prin SIMITOPOL DAN
,, FORARE ȘI AMENAJARE PUȚ APĂ INDUSTRIALĂ ”
100%3412/06/2019Strada Avram Iancu Nr. 56 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32619 NR. 32619SC DECONS HDG SRL- PRIN HARTAS DRAGOS ADRIAN ,, AMPLASARE CONTAINER PVC CU DESTINAȚIA DE MAGAZIN COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII ” Caracteristici constructive : Sc= 24 mp ; Su= 19,80 mp ; Regim de înălțime parter ; Sistem constructiv : structură metalică închideri panouri tristrat , fundații beton armat ; Utilități urbane asigurate : apă potabilă, canalizare, energie electrică .
100%1001/04/2019Strada Nufărului Nr. 6 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31664NR. 31664AXENTE STEFAN,, GARAJ AUTO ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ”
Caracteristici : Sc garaj = 26,79 mp ; Sc magazie= 16,98 mp ; Regim de înălțime - Parter ; fundații beton armat , zidărie portantă intărită cu stâlpi și grinzi de beton armat , acoperiș șarpantă lemn .
100%1409/04/2019Strada 1 Decembrie Nr. 75 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 923NR. 32814GĂRVĂNEANU GIGI
,, CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ” Caracteristici : Sc propusă = 20,45 mp , Su propusă= 16,15mp , H max constr. = +3,30 m, regim de înălțime parter , zidărie bca, fundații beton armat, acoperiș șarpantă lemn, învelitoare țiglă metalică
100%1612/04/2019Strada Plopilor Nr. 2 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30798NR. 30798SC AGRITOM SRL - reprez. prin Toma Costache Costel
,, MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTINDERE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE LA OBIECTIVUL
AUTORIZAT CU A.C. NR. 40 / 2013,
ÎN MOTEL CU RESTAURANT, SERVICE ȘI SPĂLĂTORIE AUTO ”
100%1509/04/2019- - Nr. - 32275 NR. 32275- EXTRAVILAN MUNTEANU IONUȚ REAUTORIZARE - LUCRĂRI RĂMASE DE EXECUTAT PRIN A.C. NR. 14 DIN 15.07.2015.
,, ANEXE GOSPODĂREȘTI ALE EXPLOATAȚIEI AGRICOLE (DOUĂ CORPURI ) ” Caracteristici : Sc C1 propusă = 182,25 mp ; Sc C2 propusă = 120 mp ; Su (C1-C2) propusă= 162,28 mp; H max.a constr = 4,80 m; Regim de înălțime parter, zidărie bca, fundații beton armat, acoperiș sarpantă, învelitorare tablă
100%5414/10/2019Strada 1 Decembrie Nr. 91 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31913 NR. 31913ORASUL ISACCEA - reprez. prin PRIMAR MORARU ANASTASE
<< REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CORP ANEXĂ( ATELIER ȘCOALĂ) LICEUL TEORETIC
,, CONSTANTIN BRĂTESCU”, ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA >>
Caracteristici constructive : Regim de înălțime C2 : Parter+ Etaj parțial ; S construită existentă (C1,C2 C3) = 1512 mp ; S desf. existentă (C1, C2 ,C3 ) = 3354 mp ; Sc propusă (C1,C2,C3)=1512 mp ; Sdesf. propusă ( C1,C2,C3 ) = 3434 mp
100%2608/05/2019Strada 1 Decembrie Nr. 29 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31630NR. 31630U.A.T. ORAȘ ISACCEA- PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE
,, REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU ADMINISTRATIV ” Caracteristici construcție : Sc menținută = 102 mp ; Sd menținută = 195 mp ; înălțimea la cornișă = 6,8m și înălțimea max. a construcției = 9,5m ( nu se modifică regimul de înălțime al construcției ) .
100%7109/12/2019Strada 1 Decembrie Nr. 19 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31720 NR. 31720MUFTIATUL CULTULUI MUSULMAN GEAMIA MAHMUD YAZICI - reprez. prin OZGHIUR IONUS ,, CONSOLIDARE , RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC GEAMIA MAHMUD YAZICI , ISACCEA ”
Caracteristici ale construcției : Suprafață construită existentă / propusă =159,66 mp; Suprafață desfășurată existentă /propusă = 279,64 mp , Suprafață utilă existentă / propusă = 204,89 mp ; Înălțimea la cornișă sau streașină= 5,30 m ; Înălțimea maximă a construcțiilor = 20,80m ; Număr de niveluri existente / propuse = 2 ; Număr de locuri = 40, Suprafață pietonală propusă : 14,00 mp.
100%7029/11/2019Soseaua Portului Nr. - Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30865; 31772NR. 30865 ; NR. 31772ORASUL ISACCEA - reprez. prin PRIMAR MORARU ANASTASE ,, CBCONNECT TRANS - DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA- ORLOVSKA - TULCEA - IZMAIL ”
Obiectiv de investiții : ,, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA A 0,9 KM DRUM RUTIER DE ACCES ȘI INSTALAREA ILUMINATULUI PUBLIC PENTRU CAROSABIL ”
100%6929/11/2019Strada 1 Decembrie Nr. 7 ; 7 A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31383NR. 31383ORASUL ISACCEA - reprez. prin PRIMAR MORARU ANASTASE
,, CBCONNECT TRANS - DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA- ORLOVSKA - TULCEA- IZMAIL ”
Obiectiv de investiții : ,, REABILITARE CONSTRUCȚIE TRANS HUB ISACCEA - MODERNIZAREA CENTRULUI DE INFORMAȚII PENTRU TRANSPORT ”
100%6829/11/2019Strada 1 Decembrie Nr. 39 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - --ORASUL ISACCEA - reprez. prin PRIMAR MORARU ANASTASE
,, CBCONNECT TRANS - DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA- ORLOVSKA- TULCEA- IZMAIL ”
Obiectiv de investiții : ,, REABILITAREA PIEȚEI DE GROS ”
100%6729/11/2019Strada 1 Decembrie Nr. 29 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - DV 53 (CD37), N37/1 ; T4, Cc76 NR. 30865, NR. 31630ORASUL ISACCEA - reprez. prin PRIMAR MORARU ANASTASE ,, CBCONNECT TRANS-DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA- ORLOVSKA-TULCEA-IZMAIL ”
Obiectiv de investiție : ,, INSTALARE SISTEM DE MONITORIZARE A TRAFICULUI ”
100%3518/06/2019Strada Mihai Eminescu Nr. 5A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30058 NR. 30058ORAȘUL ISACCEA-REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE ,, CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE DE SERVICIU ÎN ORAȘUL ISACCEA , JUDEȚUL TULCEA ,
STR. MIHAI EMINESCU , NR. 5A ,REGIM DE ÎNĂLȚIME S th.+ P+2E ,10 UNITĂȚI LOCATIVE ” Date caracteristile construcției : Sc tronson = 259,20 mp ; Sd tronson = 762,20mp ; Su spații comune = 74,00 mp, Su tronson= 535,70 mp ; Su subsol tehnic= 225,00 mp ; H max. coamă= 10,55 m; H streașină= 8,40 m .
100%6628/11/2019Strada Vasile Alecsandri Nr. 7 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31455NR. 31455ENGIE ROMANIA SA - pentru ISTRATE IONICA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%6528/11/2019Strada Vasile Alecsandri Nr. 3 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31455, 32917NR. 31455 ; NR.32917ENGIE ROMANIA SA - pentru CONSTANTIN ELENA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%6428/11/2019Strada Popa Șapcă Nr. 4 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31531 NR. 31531ENGIE ROMANIA SA - pentru ROȘU FĂNICA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%6328/11/2019Strada I.L. Caragiale Nr. 2 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31512NR. 31512ENGIE ROMANIA SA - pentru BRAJNICOV RADU ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%6228/11/2019Strada Avram Iancu Nr. 41 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - T 64, Cc 2271NR. 32818, 1031/NENGIE ROMANIA SA - pentru TEODOROF ROBERT CIPRIAN
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%6128/11/2019Strada Predeal Nr. 18 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31407, 426/1NR.31479ENGIE ROMANIA SA - pentru BOTOSENCU ANGELICA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%6028/11/2019Strada Calea Măcin Nr. 23 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31527, 772NR. 31527, NR. 33071ENGIE ROMANIA SA - pentru DULGHERU DUMITRU ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%5926/11/2019Strada I.L. Caragiale Nr. 3 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 3151231512ENGIE ROMANIA SA - Pentru BRÎNZAN MARIA
,,BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%5826/11/2019Strada I.L. Caragiale Nr. 11 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31512 NR. 31512 ENGIE ROMANIA SA -Pentru U.A.T. ORAS ISACCEA ,, EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE ”
100%5721/10/2019Strada I.L. Caragiale Nr. 11 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31512, 31746NR. 31512 , NR. 31746ENGIE ROMANIA SA - PENTRU TURTOI NICOLAE ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%5621/10/2019Strada I.L. Caragiale Nr. 5 31000, 31512 NR. 31000, NR. 31512ENGIE ROMANIA SA - PENTRU HALIM LEVENT ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%5521/10/2019Strada Păcii Nr. 20 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31512, 30980NR. 31512, NR. 30980ENGIE ROMANIA SA - PENTRU VIORICĂ MARIANA
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%5330/09/2019Strada Dobrogeanu Gherea Nr. 5 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31065NR. 31065ENGIE ROMANIA SA -pentru SALI TORAN
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%5230/09/2019Strada Eroilor Nr. 10A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31583NR. 31583ENGIE ROMANIA SA - pentru CURCĂ IORDAN ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%5130/09/2019Strada Unirii Nr. 6 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30483 NR. 30483ENGIE ROMANIA SA -pentru SALI ADRIANA
,,BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%5030/09/2019Strada Câmpia Libertății Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30087NR. 30087ENGIE ROMANIA SA - pentru BASARABEANU MARINELA
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%4930/09/2019Strada Eroilor Nr. 22 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - - -ENGIE ROMANIA SA -Pentru ENE MARIAN
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%2508/05/2019Strada 1 Decembrie ; Mircea Vodă Nr. 91A ; 18 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31611;30098-C1-U5NR. 31611 ; 30098U.A.T. ORAȘ ISACCEA- REPREZ. PRIN PRIMAR MORARU ANASTASE << CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE :
SALA DE SPORT ,,PROGRESUL” ȘI BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ ,, ELENA LELIA AVRIGEANU ” ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA >>
100%4727/08/2019Strada Tudor Vladimirescu Nr. 23 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - --ENGIE ROMANIA SA - PENTRU CARP VASILE,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%4627/08/2019Strada Vlad Țepeș Nr. 10 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - --ENGIE ROMANIA SA - pentru POPA ELENA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%4527/08/2019Strada Traian Nr. 20 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30126 NR. 30126ENGIE ROMANIA SA - pentru PALADE MARCEL ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%4327/08/2019Strada Nucilor Nr. 25 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 32689NR. 32689ENGIE ROMANIA SA - pentru BUTNARIU MARIAN ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%4427/08/2019Strada Câmpia Libertății Nr. 4 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30209 ; 92530209ENGIE ROMANIA SA - pentru GHEORGHE STOIAN ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%4114/08/2019Strada Cloșca Nr. 26 T 75, A 2673, Ds 3327NR. 31461ENGIE ROMANIA SA - PENTRU PENU PAUL
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%3810/07/2019Strada Avram Iancu Nr. 50 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 955/1NR.666/N ENGIE ROMANIA SA - pentru JUDELE MARIUS COSTEL ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%3710/07/2019Strada 1 Decembrie Nr. 51 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - --ENGIE ROMANIA SA - pentru ION NECULINA
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%3610/07/2019Strada Calea Măcin Nr. 1A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - Cc 425CF NR. 30003ENGIE ROMANIA SA - pentru SECHILA LIVIU MARIAN
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%3207/06/2019Strada Dimitrie Bolintineanu Nr. 6 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - -NR. -ENGIE ROMANIA SA - PTR. NASTASE RALUCA DANIELA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%3107/06/2019Strada Ovidiu Nr. 10 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31524;569CF NR. 31524ENGIE ROMANIA SA -PTR. CALCIU DANIEL ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%3007/06/2019Strada Eroilor Nr. 4 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 653-ENGIE ROMANIA SA - PTR. SAVA MIRELA
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%2907/06/2019Strada Dobrogeanu Gherea Nr. 36 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - NR. -ENGIE ROMANIA SA -PTR. PODASCA NICOLAE ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%2807/06/2019Strada Popa Șapcă ; Vasile Alecsandri Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31531,31455NR. 31531 ; NR. 31455ENGIE ROMANIA SA - PTR. U.A.T. ORAȘ ISACCEA ,, EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE ”
100%2202/05/2019Strada Vlad Țepeș Nr. 2 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30790 NR. 30790PAROHIA SF. M. Mc GHEORGHE - reprez. prin PREOT PADNEVICI IGOR INTRARE ÎN LEGALITATE
OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU
,, ÎMPREJMUIRE IMOBIL STR. VLAD ȚEPEȘ , NR.2, ORAȘ ISACCEA , JUD. TULCEA ”
100%2019/04/2019Strada Curentului Nr. 30 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31459NR. 31459ENGIE ROMANIA SA - PTR. CUZMICI ION
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%1919/04/2019Strada Curentului Nr. 35 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31459NR. 31459ENGIE ROMANIA SA - PTR. TROFIM NICU ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%1819/04/2019Strada Curentului Nr. 24A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31459 NR 31459ENGIE ROMANIA SA - PTR. VISAN MARIUS CATALIN ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%1719/04/2019Strada Cuza Vodă Nr. 48 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31533nr. 31533ENGIE ROMANIA SA - PTR. FILIP MARIA ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%520/02/2019Strada 1 Decembrie Nr. 31 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30890NR. 30890U.A.T. ORAȘ ISACCEA prin COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII REAUTORIZARE , CONTINUARE LUCRĂRI AUTORIZATE PRIN A.C. NR. 30 DIN 14.11.2014 ÎN VEDEREA FINALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII : ,, REABILITARE , MODERNIZARE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL , ORAȘ ISACCEA , STR. 1 DECEMBRIE , NR.31, JUDEȚUL TULCEA ”
100%1302/04/2019Strada Câmpia Libertății Nr. 71 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 3020930209ENGIE ROMANIA SA- PENTRU GIUSCA VASILE ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI PRM ”
100%1202/04/2019Strada Suhat Nr. 39 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31467NR. 31467ENGIE ROMANIA SA- PENTRU RADA VIRGIL
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%1102/04/2019Strada Predeal Nr. 10A Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 30542; 31479 30542; 31479ENGIE ROMANIA SA - PENTRU GORUN MIHAI ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%813/03/2019Strada Predeal Nr. 18 Bis Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 226/1-ENGIE ROMANIA SA - PTR. COMANICI ALEXANDRA
,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%713/03/2019Strada Predeal Nr. 15 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 347-ENGIE ROMANIA SA - PTR. COMANICI ANGEL ,, BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI P.R.M. ”
100%111/01/2019Strada Predeal Nr. 1-19 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 31479NR. 31479ENGIE ROMANIA SA -pentru ORAȘUL ISACCEA reprez. prin PRIMAR Moraru Anastase ,, EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE - REGIM FUNCȚIONARE MEDIE PRESIUNE ”